"Kendine bir iş bul, düşünme derin derin." sözünü Nur mesleği ile nasıl alakalandırabilirz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Kendine bir iş bul, düşünme derin derin." sözünü Üstad'ın:

“41. Gaye-i hayal olmazsa veyahut nisyan veya tenâsi edilse, ezhan enelere dönüp etrafında gezerler.”(1)

vecizesi paralelinde değerlendirmek mümkündür.

İnsanın hayatında bir intizam ve hedef olmaz ise -ki intizam ve hedef burada kulluk ve ibadet anlamındadır- insanın zihni ve düşüncesi nefis ve hevanın peşinde koşar ve bütün aza ve cihazlarını da bu yolda sarf eder. İnsan adeta kendi benliğinin bir kölesi bir aracı haline dönüşür. Her şeyi kendi benliğine hizmet eden bir vasıta olarak düşünür. Bu da insanı egoist ve hedonist (Hayatın gayesini hazcılık olarak görenler), yani bencil ve zevkperest yapar.

İnsanın yapmış olduğu bütün zulüm ve ahlaksızlıkların temelinde insanın kendisini unutması ve gayesiz kalması yatmaktadır. Unutmak, burada gaflet ve hedefsizlik anlamındadır. Yani insanın asıl gayesi ve hedefi ibadet ve kulluk iken, insan bunu inkar ve gaflet ile unutup başka şeylere yönelttiği için, zalim ve cahil unvanına liyakat kesp etmiştir.

Varlık, boşluk kabul etmiyor. Her bir varlığın bir gayesi vardır. Gayesinden uzaklaşan varlıklar, kıymetlerini de bir anda kaybederler. Bal yapmayan bir arının, kıymeti bir andan düştüğü gibi.

İman ve Kur'an'a hizmet etme imkanı olan bir Nur talebesi de, hizmet içinde kendini meşgul edecek bir meşgale bulmalı ve sürekli hareket halinde olmalıdır. Aksi takdirde bu boşluğu nefis ve hevamız bir şekilde dolduracaktır.

Nefsimizin bize iş bulmasına meydan vermeden, biz kendimize hizmet dairesinde meşgaleler bulmalı ve koşturmalıyız.

(1) bk. Mektubat, Hakikat Çekirdekleri (41)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...