"Kendini nur-u Kur’ân’dan evvel asr-ı cahiliyette, sahrâ-yı bedeviyette farz et ki, her şey zulmet-i cehil ve gaflet altında,.." Cahiliye döneminde putperestliğin yanı sıra bir yaratıcı olduğuna inanılmıyor muydu?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Müşriklerin Allah inancı, putperestlik perdesi arkasında zayıf ve köksüz bir inançtı; tıpkı Aristo’nun Allah’ı ilk sebep olarak kabul edip sonra kâinatın tedbir ve terbiyesini on akla ya da sebeplere vermesi gibi bir şey. Haliyle bu tarz inançların, ayetlerin ifade ettiği tahkikî imanın yanında esamesi bile okunmaz.

Hem şirk, Allah’a olan teveccühün önünde kesif ve kara bir perde gibidir. Müşriklerin bu şirk perdesi arkasında duran Allah’a safi ve gönülden inanması ve ona göre yaşaması pek mümkün değildir.

Kur’an, bu kesif ve kara perdeleri ayet şahapları ile parçalayıp, insanlara hakikî Allah inancını tanıtmış ve tattırmıştır.

Taklidî iman sahipleri bile Allah’tan ve O’nun rububiyetinden gafil iken, müşriklerin Allah’ı ve O’nun ulûhiyetini şirk karanlığı içinde hissetmeleri ya da görmeleri pek mümkün gözükmüyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...