Block title
Block content

"Keramet ile istidraç manen birbirine mübayindir..." Müslüman alimleri anlıyor ve kabul ediyoruz. Fakat aziz ve ayetullahların da ölüleri dirilttiği vb harikaların olduğu hakkında ciltlerle eserler yazılmış, bunlar doğru mudur?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hristiyanlarla Müslümanların kökü aynıdı,r esasları birbirine yakındır. Zira onların inandığı İsa (as)’a havarilere ve makbul keşişlere biz de iman edip hürmet gösteriyoruz. Tarihin derinliğinden gelen bu tevatürde ortak noktaların ortak kabullerin olması gayet doğaldır.

Bu inceliğe ayette şu şekilde işaret edilmektedir:

"Sen, iman edenlere, düşmanlık besleme bakımından onların en şiddetlilerinin Yahudiler ile müşrikler olduğunu görürsün. Müminlere sevgi bakımından en çok yakınlık duyanların ise 'Biz Nasârayız (Hristiyanız)' diyenler olduğunu görürsün. Bunun sebebi, onlar arasında bilgin keşişlerin ve dünyayı terk etmiş rahiplerin bulunması ve onların kibirlenmemeleridir.” (Maide, 5/82)

Lakin bu ortak nokta ve kabullerin yanında, Hristiyanlık tahrif olmuş hakkın yanına batıl itikat ve inançlar da girmiştir. Bu din zamanla safiyetini kaybedip batıl tarafı hak tarafına galip gelmiştir. Bu yüzden hükmü ve güvenirliği Kur’an tarafından kaldırılmıştır.

Hâlihazırdaki inanışlar da eski zamanlardan kalmadır. Bunun yanına bir de uydurma ve efsaneler girince, avam tabaka arasında bu gelenek hâline gelmiştir. Bu uzak doğu kültürlerinde de kabul edilir, ama gerçekte böyle şeylerin olduğu vaki değildir. Olsa da bazı özel ve harika hallerdir ki bunlar da istidraç kabilinden şeylerdir.

Benzer bir durum Caferiler için de geçerlidir. Caferilerin makbul saydığı imamların hepsi Ehl-i sünnetin de makbul imamlarıdır. Mesela, Cafer-i Sadık aynı zamanda İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin hocasıdır. Muhammed Bakır, Zeynel Abidin bizim de sevip saydığımız evliyalardır. Dolayısı ile Caferilerin gelenekleri ile Ehl-i sünnetin kabullerinin tarihi köken itibarı ile birbirine benzemesi gayet doğaldır.

Ayrıca hak ile batılın tek ayırıcı özelliği keramet ya da mucizeler değildir. Keramet ve mucizeler binlerce delilden sadece birisidir. hatta en zayıf olanıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...