Block title
Block content

"Keşif cihetinde ruhani temessül itibariyle yakından bakıldığı vakit zerreler dahi görünebilir." cümlesini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Sekiz yüz ve bin üç yüz sene mesafede, veraset-i Nübüvvet makamında âlem-i İslâm'ın istikbali nokta-i nazarında külli bir nazar o uzun mesafede görünen hadisatın elbette çok ehemmiyeti olacak. Dağ gibi bir büyüklüğü olacak ki o uzun mesafede ve o küllî nazarda âlem-i İslâm'ın menfaati nokta-i nazarında uzakta görünsün ve ona dikkat edilsin ve vücuda gelmeden evvel ondan haber verilsin."

"Rüya-yı sadıka ve keşif ise cüz'i ve hususidir. Vücuda geldikten sonra yakından bakmaktır. Elbette böyle keşif cihetinde ruhani temessül itibariyle yakından bakıldığı vakit zerreler dahi görünebilir. Adi adamlar da onların ruhani misalleri ile görüşebilirler. Ve gayet ehemmiyetsiz şeyler de medar-ı nazar olabilir." (1)

"Ruhani temessül", ruhun bir yerde zaman ve mekân kaydına uğramadan belirmesi ve görülmesidir. "Rüya ve keşif" ise; yakın bir zaman diliminde olacak hadiselerin, ruh tarafından temessül sureti ile algılanması ve bilinmesidir. Bu yakınlık rüya açısından en fazla beş-on yıl, keşif açısından ise en fazla elli-yüz yıldır. Yani rüya ve keşif öyle bin yıl, sekiz yüz yıl sonrasını ihata edemez.

Rüya âleminde basit adi şeylerin görülmesinin bir sırrı da ruhun yakın bir alandan temessül etmesidir. Yani ruh gibi nurani ve latif bir varlık, yakın alanı taradığında en küçük şeyleri de görebilir demektir.

Oysa İmam-ı Ali (ra) ve Hazreti Geylani’nin tespit ve tebşirleri; tam bir keramet, tam bir dikkat çekmedir. Zira Risale-i Nur hizmeti bu son asrın en büyük ve en önemli bir hadisesidir. Ve İslam âleminin büyük bir mukadderatıdır. Çünkü milyonlarca insanı dinsizlik ve imansızlıktan kurtarmış ve kurtarmaktadır. Böyle önemli ve büyük hadisata, o büyük velilerin ilgisiz kalması elbette düşünülemez.

(1) bk. Sikke-i Tasdik-i Gaybi, On Sekizinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...