Block title
Block content

"Keşke, birtek namaza bu kelime gibi muvaffak olsaydım, bir sene ibâdetten daha iyi idi." cümlesini; "Risale-i Nur mesleğinde zevk aranmaz." ilkesine göre izah edebilir misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Tarikatta bulunan seyrü sülûkteki zevk ile namazın inkişaf etmesi farklı şeylerdir.

Ezvakı Üstad Hazretleri şu şekilde izah ediyor:

"Sırr-ı tarikati anlamayan bir kısım mutasavvıfe, zayıfları takviye etmek ve gevşekleri teşcî etmek ve şiddet-i hizmetten gelen usanç ve meşakkati tahfif etmek için, istenilmeyerek verilen ezvak ve envar ve kerâmâtı hoş görüp meftun olur; ibâdâta, hidemâta ve evrâda tercih etmekle vartaya düşer."

"Şu risalenin Altıncı Telvihinin Üçüncü Noktasında icmâlen beyan olunduğu ve sair Sözlerde kat'iyen ispat edilmiştir ki, bu dâr-ı dünya dârü'l-hizmettir, dârü'l-ücret değil. Burada ücretini isteyenler, bâki, daimî meyveleri fâni ve muvakkat bir surete çevirmekle beraber, dünyadaki beka hoşuna gidiyor, müştakane berzaha bakamıyor. Âdeta bir cihette dünya hayatını sever; çünkü içinde bir nevi âhireti bulur."(1)

Tasavvufta  velayet makamlarına ulaşmak ve nefsi terbiye etmek için, birtakım riyazi disiplinler vardır. Bu disiplinler hem uzun hem de meşakkatli olduğundan, Allah, manevi seyirde olan müride yardım ve teşvik olması için bir takım ezvak ve kerametler ikram ediyor. Yani o harikalar ve manevi lezzetler, o yolculuğu hem tahfif ediyor hem de cazip hale sokuyor.

Bu seyrü sülûkte mücahede ve meşakkat olduğu için, salik yanılıp kerameti asıl maksat ve gaye yerine koyabilir ve ezvak ve kerameti kendi mücahedesinin bir neticesi olarak algılayabilir. Bu da bu manevi yolculuğun tuzaklarındandır.

"Zevkli ve hali" ifadeleri, bu manevi yolculuklardaki görünen harika haller ve makamlardır.

Oysa namazın inkişaf etmesi imani ve tefekküri bir derinliktir ki ne kadar açılsa ne kadar ziyadeleşse o kadar kemale medar olur.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup, Dokuzuncu Kısım.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Zeyl, İkinci Sebep | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 1553 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...