Block title
Block content

Kezalik, bu kesif âlemde ruhânîleri deverandan, cinnîleri cevelandan, şeytanları cereyandan, melekleri seyerandan men edecek bir mâni yoktur... Cümlesini nasıl anlamalıyız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İ'lem eyyühe'l-aziz! Âlem-i ziya, âlem-i hararet, âlem-i hava, âlem-i kehrüba, âlem-i elektrik, âlem-i cezb, âlem-i esir, âlem-i misal, âlem-i berzah gibi âlemler arasında müzahame ve yer darlığı yoktur. Bu âlemler, hepsi de, ihtilâlsiz, müsademesiz, küçük bir yerde içtima ederler.

Kezalik, pek geniş gaybî âlemlerin de bu küçük arzda içtimâları mümkündür. Evet, hava, su, insanın yürüyüşüne, cam ziyanın geçmesine, şuânın röntgen vasıtasıyla kesif cisimlere bile nüfuzuna ve akıl nuruna, melek ruhuna, demirin içine hararetin akmasına, elektriğin cereyanına bir mâni yoktur.

Kezalik, bu kesif âlemde ruhânîleri deverandan, cinnîleri cevelandan, şeytanları cereyandan, melekleri seyerandan men edecek bir mâni yoktur. Mesnevî-i Nuriye - Zeylü'l-Habbe


Burada asıl anlatılmak istenen nokta; kesif ve maddi olan bu alemde, manevi ve latif fıtratta olan varlıkların, bir engele ya da kayıta takılmadan gezebilecekleridir. Şu içinde yaşadığımız maddi kainat, İlahi ilim ve kudret tarafından öyle bir şekilde tasarlanmış ki; bütün mevcudat ve alemlerin küçültülmüş bir haritası, bir modeli gibidir. Bu maddi alem gaybi ve manevi alemler ile irtibatlıdır, hatta girifttir, yani; iç içedir. Mesela; insandaki hayal kuvvesi; misal alemine, akıl kuvvesi; manalar alemine, ruh; alem-i ervaha, hafıza kader alemine açılan birer menfez, birer pencere hükmündedir. İnsan bu duygular penceresi ile bir nevi bütün mevcudatın bir sinir ucu gibidir, her alemden haberdar olabilir.

İçinde yaşadığımız kainat aynı insan gibi, bütün bu manevi ve gaybi alemlerle irtibatlıdır ve o alemlerin sakinlerine de ev sahipliği yapabilir bir mahiyettedir. Yani; cin, melek ve şeytan gibi fıtraten latif olan mahlukat, maddi alemlerde serbest bir şekilde mani ve kayda takılmadan istedikleri gibi gezip dolaşabilirler. Üstad bunu akla yaklaştırmak için maddi alemden birtakım örnekler veriyor. Mesela; elektriğin metal üstünde çok hızlı bir şekilde yayılması, röntgen ışığının maddenin içinden geçmesi, güneş ışınlarının camdan geçmesi gibi pekçok örnekler bu meseleyi akla yaklaştırıyor.

Özet olarak; içinde yaşadığımız bu maddi alemin maddiliği ve kesifliği, Melek, Cin ve şeytan gibi latif mahlukatın serbestçe dolaşmasına ve iş görmesine mani değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Zeylü'l-Habbe | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 2896 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...