"Kim bunu okursa, Mûsâ ile Hârun’un sevaplarının misli ona verilir." bu ifade hadis midir, Ahmed Gümüşhanevî hazretlerinin sözü müdür?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem de şu âlemin mikyasıyla âlem-i ebedînin şeyleri tartılmaz. Buranın en büyüğü, oranın en küçüğüne muvazi gelemez. Sevab-ı a’mâl o âleme baktığı için, dünyevî nazarımız ona dar geliyor, aklımıza sığıştıramıyoruz. Meselâ

مَنْ قَرَاَ هٰذَا اُعْطِىَ لَهُ مِثْلُ ثَوَابِ مُوسٰى وَهَارُونَ

yani
اَلْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ السَّمٰوَاتِ وَرَبِّ اْلاَرَضِينَ - رَبِّ الْعاَلمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاۤءُ فِى السَّمٰوَاتِ وَاْلاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ - اَلْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ السَّمٰوَاتِ وَرَبِّ اْلاَرَضِينَ - رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْعَظَمَةُ فِى السَّمٰوَاتِ وَاْلاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ - وَلَهُ الْمُلْكُ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

[Meali: “Kim bunu okursa, Mûsâ ile Hârun’un sevaplarının misli ona verilir:”

“Hamd o Allah’a mahsustur ki, Göklerin Rabbi, Yerlerin Rabbi, Âlemlerin Rabbidir. Göklerde ve yerde kibriyâ Ona mahsustur. Onun kudreti her şeye galiptir ve hikmeti her şeyi kuşatır. Hamd o Allah’a mahsustur ki, Göklerin Rabbi, Yerlerin Rabbi, Âlemlerin Rabbidir. Göklerde ve yerde azamet Onundur. Onun kudreti her şeye galiptir ve hikmeti her şeyi kuşatır. Mülk de Ona âittir. O Göklerin Rabbidir. Onun kudreti her şeye galiptir ve hikmeti her şeyi kuşatır.(Şeyh Ahmed Gümüşhanevî, Mecmuatü’l-Ahzâb, s. 263)]”(1)

Bu bir hadistir Üstadımız da bu hadisi Ahmed Gümüşhanevî, Mecmuatü’l-Ahzâb’dan naklediyor. Buna benzer birçok hadisler de mevcuttur.

Üstadımız bu tür hadisleri nasıl anlamamız gerektiği konusunda bize bir usul, bir yöntem gösteriyor ve bu durumu da bu hadis ile örneklendiriyor.

Bahsin devamındaki şu cümlede bu hususu açıkça ifade etmektedir:

“İnsafsız ve dikkatsizlerin en ziyade nazar-ı dikkatini celb eden, şu gibi rivâyetlerdir. Hakikati şudur ki:..”(2)

Amellerin faziletine dair hadislerin senetleri genelde ya zayıf ya da ahadi olarak nakledilmiştir. Lakin Ehl-i sünnet alimleri amellerin fazileti ve teşvik edilmesi konusunda senedi zayıf ya da ahadi olan hadislerin kullanılmasında bir beis bir mahzur görmüyorlar.

Ahmed Gümüşhanevî, Mecmuatü’l-Ahzâb'da zikredilen hadislerin senetleri genelde ya zayıf ya da ahadidir. Bu gibi hadisler iman, hukuk ve hüküm sahasında kullanılamasalar da amelleri teşvik babında kullanılırlar.

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Yirmi Dördüncü Söz Üçüncü Dal.
(2) bk. age.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...