Block title
Block content

"Kim hayatı isterse şehadet istemeli. Şehidin hayatına Kur´ân işaret eder. Sekerâtı tatmamış, her bir şehid kendini hayy biliyor, görüyor." Bu mısralarda talebelerinin şehid olacağına mı işaret ediyor?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Kim hayatı isterse şehadet istemeli. Şehidin hayatına Kur'ân işaret eder. Sekerâtı tatmamış, her bir şehid kendini hayy biliyor, görüyor. Lâkin yeni hayatı daha nezih buluyor."(1)

Şehitler normal insanlar gibi ölümün acısını tatmıyorlar. Sekerat insanın can çekişmesi ve ölümün o soğuk yüzünü hissetmesidir ki, her canlı bu tadı hissedecektir. Sadece şehitler bundan muaftır.

"Allah yolunda öldürülenlere (şehitlere) de ölüler demeyin. Hayır, onlar ölü değil diridirler, ama siz bunu hissedemezsiniz, sezemezsiniz." (Bakara, 2/154)

Bu ayette, bu mana açık bir şekilde ifade ediliyor. Şehitler kendilerini ölmüş bilmedikleri için rutin olan ölüme dair haller onlardan kaldırılmıştır. Yani onlar sekarat ve ölümün rutin durumlarından muaftırlar, denilmek isteniyor.

Bu ifadelerde şehitliğin manası ve güzelliği izah ediliyor. Herkesin o makam için dua etmesi gerektiğine vurgu yapılıyor. Bizim vazifemiz dua etmek, onun kabul edilip edilmeyeceği Allah’a kalmış bir şeydir. Allah’ın hikmeti iktiza ederse şehitliği nasip eder, etmez ise duamıza başka türlü bir sevap bahşeder.

Bu ifadelerde talebelerinin şehit olacağına dair bir işaret ya da emare yoktur. 

(1) bk. Sözler, Lemeat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...