Kışlada yatan ve duran muti askerler misalini vererken, Üstad diyor ki, “Ne vakit Hz. İsrafil (a.s.) borusuyla o kışlalarda ölüm ile yatanlar...” Buradaki, arz ve semavat kışlasında yatanlar kimlerdir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu paragrafta geçen "koca semâvât ve küre-i arz Sultan-ı Ezelînin askerlerine iki mutî kışla gibi, ne vakit Hazret-i İsrafil Aleyhisselâmın borusuyla o kışlalarda ölümle yatanlar çağrılsa, derhal ceset libaslarını giyip dışarı fırlamalarını ispat edip gösteren," (1) cümlesini şöyle açıklayabiliriz:

İnsanlar öldüğü vakit cesetleri çürüyor. Fakat ruhları bakidir. Bu ruhlar Berzah alemi dediğimiz aleme gönderilmektedir.

İyi ve mümin ruhlar semavatta meleklerle dost olurlar ve kıyamete kadar bu alemlerde gezerler. Üstadımız bu hakikate

"...Bu hazin kışta ve elîm bir vaziyetimde gayet elîm iki vefat haberini aldım. Biri, hem âli mekteplerde birinciliği kazanan, hem Risale-i Nur’un hakikatlerini neşreden biraderzâdem merhum Fuad; ikincisi, hacca gidip sekerat içinde tavaf ederken, tavaf içinde vefat eden Âlime Hanım namındaki merhume hemşirem... Bu iki akrabamın ölümleri, İhtiyar Risalesinde yazılan merhum Abdurrahman’ın vefatı gibi beni ağlatırken, imanın nuruyla o mâsum Fuad, o saliha Hanım insanlar yerinde meleklere, hûrilere arkadaş olduklarını ve bu dünyanın tehlike ve günahlarından kurtulduklarını mânen, kalben gördüm." (2)

demek suretiyle işaret etmektedir.

Dolayısıyla nasıl ki askeriyede istirahat için dağılan askerler bir boru sesiyle toplandığı ve toprağın altındaki çekirdek ve tohumlar da ra'd meleğinin bağırmasıyla toprağın altından hava alemine çıktıkları gibi, semavat ve arz'ın içerisinde bulunan ölüler de İsrafil (a.s)'ın sur ile haşir meydanına toplanacaklardır.

Üstadımız ahirette vukubulacak ve iman ile ancak anlaşılabilecek bazı gerçekleri, bu dünyadaki numuneleri bize göstermek suretiyle ispat etmektedir. İşte burada da aynı tarz bir ispat metodu gözümüze tecelli etmektedir.

Dipnotlar:

(1) bk. Şualar, On Birinci Şua, Yedinci Mesele.
(2) bk. a.g.e., On Birinci Mesele.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...