Block title
Block content

Kıssa-i Musa Aleyhisselâm'da pek çok küllî bir düsturlar mevcut; bu kıssada geçen “kule” hakkında bilgi verebilir misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kur'anda çok tekrar edilen kıssa-i Musa Aleyhisselâm'ın cümleleri ve cüz'leridir ki, her bir cümlesi, hattâ her bir cüz'ü, küllî bir düsturun ucu olarak gösterilmiş ve o düsturu ifade ediyor. Meselâ:

“Firavun dedi: Haman! Benim için bir kule inşa et, umarım böylece yükselir, göklere yol bulur da Mûsâ’nın İlâhına muttali olurum...”(Mümin, 40/36-37)

Firavun, vezirine emreder ki: "Bana yüksek bir kule yap, göklerin halini rasat edip bakacağım. Semanın gidişatından acaba Musa'nın dava ettiği gibi semada tasarruf eden bir İlâh var mıdır?"

İşte “kule” kelimesiyle ve şu cüz'î hâdise ile

- dağsız bir çölde olduğundan dağları arzulayan

- ve Yaratıcıyı tanımadığından tabiat-perest olup rububiyet dava eden

- ve zorbalığa dayanan saltanatlarını göstermekle meşhur olan,

- şöhret-perest olup dağ-misal meşhur piramitleri bina eden

- ve sihir ve tenasühe kail olup cenazelerini mumya edip dağ misillü mezarlarda muhafaza eden

Mısır firavunlarının geleneğinde yürürlükte olan acib bir düsturu ifade eder...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Paylaş
Yükleniyor...