"Kitab-ı kebir-i kâinat, nasıl ki vücud ve vahdete dair ayat-ı tekviniyeyi bize ders veriyor. Öyle de o Zat-ı Zülcelal’in bütün evsaf-ı kemaliye ve cemaliye ve celaliyesine de şehadet eder." Evsâf-ı kemaliye ve cemaliye ve celaliyeyi izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evsaf; vasıflar, sıfatlar demektir. Ancak, burada esma manasında kullanılmıştır. Zira her isim aynı zamanda sıfat vazifesi yapar. Mesela, “Rahîm Allah” dediğimizde Allah’ı Rahîm olmakla tavsif etmiş oluruz ve buradaki Rahîm ismi sıfat vazifesi yapmış olur.

Esma-i hüsna, cemalî ve celalî isimler olarak ikiye ayrılabildiği gibi, cemalî, celalî ve kemalî isimler şeklinde üçlü bir tasnif de yapılmaktadır. Bu derste bu üçlü tasnif esas alınmıştır.

Ancak, şu noktanın ehemmiyetle dikkate alınması gerekiyor:

Bu isimler kesin hatlarla birbirinden ayrılmazlar. Üstadımızın ifadesiyle “cemalin gözünde celal” veya “celalin gözünde cemal” seyredilebilmektedir. Mesela, okyanusa baktığımızda öncelikle celal manası nazarımıza çarpar, ancak okyanusun muhteşem bir güzelliği de vardır. Ve yine o muhteşem varlığı yaratmak ancak Allah’a mahsus bir kemaldir. O halde, okyanusta hem cemal, hem kemal, hem de celal birlikte görülür, seyredilirler. Ancak ilk bakışta kalbimizde hayret mânâsı daha fazla uyandığı için onda celal ve azamet tecellisini daha galip görürüz.

Bu kısa açıklamadan sonra, cemalî, celalî ve kemalî isimlere bazı misaller verelim:

Cemalî isimlere birkaç misal: Rahmân, Rahîm, Cemîl, Musavvir, Müzeyyin, Rezzak, Kerîm, Şâfi, Ğaffar, Tevvab.

Celalî isimlere misaller: Celîl, Azîz, Cebbar, Mütekebbir, Kahhar.

Kemalî isimlere misaller: Evvel, Ahir, Zahir, Bâtın, Kadim, Baki, Alîm, Hakîm, Kuddüs, Selâm.

Arz ettiğimiz gibi, bunlar kesin sınırlar değildir; esmanın tecellilerindeki galibiyet ve hâkimiyete bakarlar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...