Block title
Block content

Kitab-i Mübinin; kudret defteri olması ne demektir? Kudret İmam-ı Mübine göre hareket etmiyor mu? Ayrı bir defter niye var? İmam-ı Mübîn, Kitab-ı Mübîn ve Levh-i Mahfuz, her üçü de Üstadımızın tabiriyle “ilm-i İlâhînin ünvanlarıdırlar.”

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir bina düşünelim. Bu binanın ilk merhalesi plan ve proje kısmıdır. Binanın bütün ayrıntıları ve keyfiyeti öncelikle bu plan ve programda tayin ve tespit  edilir. Bu kısımda işleyen sıfat  ilim ve akıldır ve bundan hasıl olan  ise tasarım ve projedir. Binanın kalıbı ve gövdesinden çok, onun ilmi temeli esastır. İşte binanın bu kısım ve merhalesine İmam-ı Mübin diyoruz.

Kainat aynı bu bina gibi, önce Allah’ın ilmi ezelisinde plan ve proje olarak  tasarlandı. Sonra vücuda çıkacak olan bu kainat, bu plan ve program üzere hareket eder. Onun çizdiği hattın dışına çıkamaz ve daha çok kainatın mazi ve müstakbelini temsil eder. Alemi şehadetten çok, alemi gayba bakar. Bir ağacın çekirdeği ve kökleri İmam-ı Mübini andırır. Bunlara  somut kader nazarı ile bakabiliriz.

Kitab-ı Mübin ise, o bina ve kainatın plan ve program kısmının, yani İmam-ı Mübin kısmının   hayata geçirilmesi, harici bir vücut verilmesinin adıdır. Burada Allah’ın kudret sıfatı hükmeder iş görür, mazi ve müstakbelden ziyade, şimdiki hale bakar. Alemi gaybdan çok, alemi şehadeti temsil eder.

Binanın İmam-ı Mübin kısmını mühendis tayin eder. Yani plan olarak o çizer. Binanın hayata geçirilmesi işini  ise işçi ve ustalar yapar. Burada mühendis ilim sıfatı, usta ise kudret sıfatıdır.

Binanın maddi kalıbı ile proje kısmı aynı değildir. Binanın maddi kalıbı içinde oturup banyo yapabiliriz, ama aynı binanın proje ve tasarımında  ne oturabiliriz ne de banyo yapabiliriz. İkisi arasında çok farklar  vardır. 

Özet olarak, İmam-ı Mübin kaderin bir ismi ve unvanıdır, eşyanın yol haritasını çizer.  Kitab-ı Mübin ise kaderde tayin ve tespit edilmiş mukadderatların eşyada infaz edilmesi ve hayata geçirilme işlemidir.

Levh-i Mahfuz, yani kader Allah’ın ilminin bir unvanı, bir ifadesidir. Levh-i Mahfuz'da her şey istisnasız ve son hali ile yazılıdır. Burada bir değişiklik ve bozulma söz konusu değildir. Bu vechesi ile Levh-i Mahfuza daire-i Uluhiyet diyebiliriz. Yani mevcudatın ve mahlukatın Allah’ın ilmindeki manevi vücutlarıdır. Üstad'ın diğer ifadesi ile vücud-u ilmileridir.

Levh: Eşya ve mevcudatın zaman nehrine girmesi demektir. Yani Allah’ın ilminde plan ve proje  olarak ve ilmi bir vücut ile bekleyen mevcudatın, zaman ve mekan boyutuna intikal edip görünmesi ve varlık kazanması demektir.

 Mahv: Zaman sahnesine çıkan eşyanın ve mevcudatın ölüm ve zeval ile tekrar zaman sahnesinden çekilip gitmesi demektir.

İspat: Zaman sahnesine çıkmak için sırada bekleyen eşyanın tekrar zaman sahnesine çıkıp, manasını göstermesi anlamındadır. Allah’ın ilminde varlık sahnesine çıkmayı  bekleyen diğer mevcudat, plan ve proje olarak varlık sahasına çıkmayı bekliyorlar. İşte vakti gelince, bunların  varlık sahnesine çıkmalarına ispat denir.

İşte zaman denilen şey, yani zamanın hakikati bu üç kavramdan müteşekkildir. Üstad Hazretleri  buna Kudret-i İlahi’nin yazar bozar tahtası ve defteri diyor.  Zamanın içindeki geçmiş, gelecek, ve şimdiki zaman kavramları da manasını Levh-i Mahv-İspat'tan alıyorlar.

Kitab-ı Mübin, Levh-i Mahv ve İspat'ın genel ve ortak bir ismidir. Levh-i Mahv ve İspat zamanın üç boyutuna bakıyor ve ona işaret ediyor. Kitab-ı Mübin ise zamanın bu üç boyutunu ve  kudret sıfatının tecellisini içine alan geniş ve kuşatıcı bir terimdir. Bu yüzden iki terim aynı ve eş anlamlı değildir.

Kudret sıfatı ezeli ilimde ilmi bir vücut ile bulunan mümkinata harici bir vücut vermekle mükelleftir. Bu sebeple kudretin tecellisi ancak harici vücudun çıkması ile anlaşılabilir. Yani kudreti biz eylem ve icraatları ile bilebiliriz, soyut olarak bilmemiz mümkün değildir. Varlık sahsına çıkmamış eşyayı  bilmek ancak ilimdeki şeklini bilmek sınıfına girer ki, nadir nazarlar ilm-i ezeliye aşina olabilirler. Bizim gibi avam insanlar ancak zaman nehrine girdikten sonra eşyanın hakikatini bilebilir. 

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: İkinci Maksat | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 5739 | Word indir | Pdf indir
Paylaş

Yorumlar

Kahriyat
Açıklamalarınızdan dolayı Allah razı olsun ve muvaffak eylesin. Amin. Bu konuyu tam anlamak için diğer soruların cevaplarını da okudum ve çok istifade ettim ama hala bazı konular tam oturmuş değil ;hem Kitab-ı Mübin ise, o bina ve kainatın plan ve program kısmının, yani İmam-ı Mübin kısmının hayata geçirilmesi harici bir vücut verilmesinin adıdır deniliyor ama ayni zamanda eşyanın genetik şifresi deniliyor ve hazir zamana bakar denildigi halde Kitab-ı Mübin, Levh-i Mahv ve İspat'ın genel ve ortak bir ismidir. Levh-i Mahv ve İspat zamanın üç boyutuna bakıyor ve ona işaret ediyor. Kitab-ı Mübin ise zamanın bu üç boyutunu ve kudret sıfatının tecellisini içine alan geniş ve kuşatıcı bir terimdir. Bu yüzden iki terim aynı ve eş anlamlı değildir, deniliyor bütün bu kavramları tam olarak nasıl beraber anlamaliyiz.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Bu kavramları ayrı ayrı sitemizde izah ettik isterseniz ayrı ayrı okuyabilirsiniz.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...