Kıyamet alametleri hadislerine baktığımızda, Mehdi zamanında, bolluk bereketten, rahatlıktan bahsediliyor; ama şu an onlardan hiçbirisi görükmüyor. Bu konuyu açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bolluk ve Berekete Vesile Olması

Îmanın hükmettiği bir dünyada nelerin gerçekleşebileceğini bir düşünün. Orada çalışkanlık, gayret, faaliyet, fedakârlık, cömertlik gibi güzel huylar namına ne varsa hepsi yeşerecek, meyvelerini vermeye başlayacaktır. Zâten îman, güzel meyveler veren nuranî bir ağaç değil midir?

İşte Hz. Mehdî zamanında Asr-ı saadet'te olduğu gibi küllenmiş duygular bir bir tomurcuklanacak, çiçek açacaklardır. Bu huzur ve sulh döneminin en göze çarpan özelliklerinden biri de rivayetlerde belirtildiği gibi bolluk ve bereketin görülmesidir.

Müslim'de âhir zamanda geleceği bildirilen halife -ki İslâm âlimlerince bunun Mehdî olacağı bildirilir- malı sayılamayacak derecede taksim edecek ibaresi yer alır. Ebû Davud'daki ifade ise şöyledir:

“Âhir zamanda bir halife gelir de malı avuç avuç verir, verdiği malı saymaz.”[Ebu Davud, Kitap 34 (H. 4083)]

Ebû Saidi'l-Hudrî'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte ise dönemindeki bolluk ve refahtan söz edilirken şöyle buyurulur:

“Benim ümmetim onun döneminde öylesine bir refaha ulaşacaktır ki, o güne kadar benzerine asla rastlanmamıştır. O kadar ki yer ürünlerini verir, insanlardan hiçbir şey saklamaz, mal da o gün çok birikir. Adam kalkıp, ‘Ey Mehdî, bana ver!' dediğinde, Mehdî de ‘Al!..’ der.”(İbni Mace, Kitabü'l-Fiten, 34)

“Ümmetim onun zamanında benzerine rastlanmamış derecede nimetlere kavuşacaklar, gök bol bol yağmurunu gönderecek. Yer de bitki ve mallardan hiçbir şey saklamayacak.(Yani yeraltı zenginliklerini insanların faydasına sunacaktır.)(Mecmaü'z-Zevaid, VII/317)

Onun döneminde yeryüzü hazinelerini dışarı fırlatacaktır. Hayvan sürüleri de fazlalaşacaktır.

Batılılarca kaleme alınan İslâm Ansiklopedisinde de Macdonald'ın, Hz. Mehdî (as) zamanındaki bu bolluğu şöyle anlattığını görüyoruz:

“Müslümanlar onun şeriatini takip ederek, benzerini aslâ görmedikleri bir refaha erişeceklerdir. Yer bütün meyvelerini verecek ve gökler yağmurlarını boşaltacak, gümüş para ayaklar altına alınacak, hesap bile edilmeyecektir. Bir kimse her kalkışında, ‘Ey Mehdî! Bana ver!’ diyecek, o da, ‘Al!’ cevabını verecektir. Elbisesinin eteğiyle taşayabileceği her şeyi adamın önüne dökecektir.”

Bunu Müslim-i Şerifin rivayet ettiği şu hadis-i şerif de desteklemektedir:

"Ümmetim kaybolmaya yaklaşınca saymaksızın servetler saçan bir halife gelecektir."

Bu bolluğun sebebini, teknolojinin geliştiği ve tohum ıslahı ile tarımda üretimin kat kat arttığı günümüzde anlamak zor olmasa gerek.

Onun zamanında herşey olduğu gibi Müslümanların sayısı da artacaktır.

İlave bilgi için tıklayınız:

Hz. Mehdî neler yapacak?..

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

sami
El insaf. Dünyanın bir çok yerinde açlıktan perişan olan insanlar varken şu an içinde bulunduğumuz bolluk o kadar aşikardır ki tarife hacet yok. Ne geçmiş zamanlarda ne de yakın tarihte böylesine bir bolluk görülmemiştir. İbret için hipermarketlere hallere alışveriş merkezlerine bakılabilir. Beklenen günler tam manasıyla zuhur edince şimdiki bolluğu da geçecektir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Mücahid Arif

Aynen el insaf. Hadis metnine benzetmeyle, teşbihle de uymayan, zahiri manadan tamamen saparak batıl hale gelen tevilleri, "Anlam genişletmesi"nin en nadide örneklerini, Sorularla Risale'ye kıyamet alametleri sorulunca görüyoruz.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...