Block title
Block content

Kıyamet kopup, hesap bitip, ahiret hayatına geçildikten sonra, kader mahlukat için bitmiş olur mu? Yani kader mahlukat için yalnızca bu dünyada mı geçerlidir, yoksa ahiret hayatında da geçerli midir? Üstad'ın görüşü nedir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kader, Allah’ın ilminin bir unvanı olması hasebi ile asla bitmez ve yürürlülükten kalkmaz. Yani Allah’ın ilmi ezeli ve ebedi olduğu için, onun en parlak tecelli mahalli olan kader de onunla birlikte ebedi kalması muktezay-ı hikmettir.

 Üstad Hazretleri bu manaya zımni olarak şöyle işaret ediyor.

“İşte, kader, ilm-i ezelîden olduğu için; ilm-i ezelî, hadisin tabiriyle, manzar-ı âlâdan, ezelden ebede kadar herşey, olmuş ve olacak, birden tutar, ihata eder bir makam-ı âlâdadır. Biz ve muhakemâtımız onun haricinde olamaz ki, mazi mesafesinde bir ayna tarzında olsun...”(1)

Kader, dünya sahasını içine alan dar bir tünel gibi değildir; bütün mahlukatın üstünde kuşatıcı bir yüksek ayna gibidir. Bu yüksek ayna bütün yaratılmışları içine alır bir mahiyettedir. Cennet ve cehennem de bu kapsam içindedir.

Diğer yandan Kaderin yokluğunu tahayyül etmek, mevcudatı, Cennet ve Cehennemi yok kabul etmek demektir. Zira varlık kaderle vücut sahasına çıkmaktadır.

(1) bk. Sözler, Yirmi Altıncı Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...