"Kıyametin kopacağı ânında, kıyametin dehşetlerini görmemek için, bir eser-i rahmet olarak, ehl-i imanın ruhları daha evvel kabzedilecek, kıyamet kâfirlerin başına kopacaktır..." Kıyamet öncesi müminlerin ruhları nasıl alınacak?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evvela: Neden sadece kafirlerin başına kopar?"

"Kıyametin kopacağı ânında, kıyametin dehşetlerini görmemek için, bir eser-i rahmet olarak, ehl-i imanın ruhları daha evvel kabzedilecek, kıyamet kâfirlerin başına kopacaktır."(1)

Demek bu müminlere Cenab-ı Hakk’ın bir eser-i rahmetidir ki kıyametin dehşetini onlara göstermiyor. Bu da güneşin batıdan doğup tevbe kapısının kapanmasıyla başlama ihtimali var. Çünkü artık tevbe kapısı kapanınca kafirlerin, müminlerin topluca ölümleriyle imtihan sırrı çözülmesiyle meseleyi anlamaları ve tevbe etmeleri makbul olmayacaktır.

"Saniyen: Ruhların kabzı tedrici midir birden midir?"

"Kıyamet kopmasına yakın, tekrar bir dinsizlik cereyanı baş gösterir, galebe eder ve elhükmü lil ekser kaidesince, yeryüzünde Allah Allah diyecek kalmayacak; yani, ehemmiyetli bir cemaat küre-i arzda mühim bir mevkie sahip olacak bir surette Allah Allah denilmeyecek demektir. Yoksa, ekalliyette kalan veyahut mağlûp düşen ehl-i hak kıyamete kadar bâki kalacak; yalnız, kıyametin kopacağı ânında, kıyametin dehşetlerini görmemek için, bir eser-i rahmet olarak, ehl-i imanın ruhları daha evvel kabzedilecek, kıyamet kâfirlerin başına kopacaktır."(2)

Bu ifadelerden kıyamete yakın kıyametin kopacağı anında bırden toplu olarak ehl-ı imanın ruhlarını kabzedeceği anlaşılıyor. Çünkü (ânında ) ifadesi çok kısa bir zamanı ifade eder.

Dipnotlar:

(1) bk. Mektubat, On Beşinci Mektup.

(2) bk. age.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...