KIYAS

Hakkında nass (âyet-hadis) bulunan bir meselenin hükmünü, aralarındaki ortak illetten dolayı, hakkında nass bulunmayan meselenin hükmünde kullanmak.

İslam hukukunda Kitap, Sünnet ve İcmâ’dan sonra dördüncü aslî delil kıyas’tır.

Ayet ve hadisler mahdut, olaylar ise sayılamayacak kadar çoktur. Bu durumda, kıyamete kadar yaşanabilecek olaylara hüküm verecek bir esasa ihtiyaç vardır. İşte kıyas bunu gerçekleştirir. İçtihat seviyesine gelmiş olan din alimleri, ayet ve hadislerde belirtilen hükümler ve külli kaidelerden yola çıkarak yeni karşılaşılan meseleler hakkında dinin hükmünü ortaya koyarlar. Mesela, içki Kur’anda yasaklanmıştır. Zamanla peygamberimiz döneminde bilinmeyen nice farklı içki türleri çıkmakla beraber, din alimleri bunların da haram olduğunu net bir şekilde ifade etmişlerdir. Çünkü, içkiyi yasak kılan durum diğerlerinde de aynen bulunmaktadır.

Kıyas-ı Temsilî: Benzetmeye dayanan kıyas. Bir şeyin ispatı için herkesçe bilinen bir başka şeyi örnek verme.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...