"Kizb ve şer ve bâtılın dellâlı ve numunesi olan Müseylime-i Kezzab..." Müseylime-i Kezzap kimdir, burada mevzu edilmesinin ana gayesi nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Müseylime-i Kezzab, peygamberlik iddiasında bulunmuş bir yalancıdır. Çok yalan söyleyen anlamında olan "kezzab", onun özel sıfatı olmuştur.

Hicretin onuncu senesinde Müseylime-i Kezzab Yemâme'de peygamberlik davasına kalkıştı.

Müseylime, daha önce Benî Hanife temsilcileri ile görüşüp Müslüman olmuştu. Yemâme'ye dönünce irtidâd etti.(1)

İrtidat ettikten sonra Müseylime, Peygamberimiz (asm)'e ortak olduğunu iddia etmeye ve yaymaya başladı. Kısa zamanda, hokkabazlık ve sihirbazlığıyla Benî Hanif ve Yemâme halkından birçok kimseyi kandırıp etrafına topladı.

Hattâ, bir ara Kur'an-ı Kerim'i bile taklide kalkıştı. Bir takım gülünç sözler dizip Kur'an diye okurdu. Uydurduğu laflardan bazıları şunlardı:

"Fil nedir? Filin ne olduğunu sana ne bildirdi?
Onun hurma lifinden ip gibi kuyruğu ve uzun hortumu vardır.
Bu Rabbimizin yarattıklarından azıcığıdır!.."

Müseylime'yi gülünç duruma sokan bir başka sözü ise şuydu:

"Ey kurbağa kızı kurbağa! Ne diye nak nak, vak vak edip duruyorsun? Üstün suda, altın balçıkta! Sen, ne suyu bulandırabilirsin ne de içene mani olabilirsin! Yarasa, sana ölüm haberini getirinceye kadar bekle!"(2)

Peygamber Efendimiz (asm), Necid diyarında bulunan Müslümanlara da haber göndererek, Müseylime-i Kezzab'ın hakkından gelmelerini emir buyurdu. Resûl-i Kibriyâ Efendimiz (asm)'in ebediyet âlemine irtihalinden sonra, Hz. Ebû Bekir, Halid bin Velid komutasında Müseylime'nin üzerine bir ordu gönderdi. Vahşi bin Harb, Hz. Hamza'yı şehid ettiği mızrağıyla onu öldürdü.(3)

Yalan, olmayan bir şeyi varmış gibi göstermek veya olan bir şeyi de yokmuş gibi göstermeye çalışma çabasıdır. Bu yüzden yalan özü itibarı ile ademdir, yokluktur, iftiradır ve en çirkin günahtır.

Müseylime-i Kezzab, peygamberlik davasında bulunan bir sahtekârdır. Yalan ve sahtekarlığın en büyüğü ise, Allah’ı kendi yalanına ve hevasına alet etmektir. Yalan çok çirkin bir iştir, ama Allah adına yalan söylemek daha çirkin daha katmerli bir alçaklıktır. Bu yüzden Müseylime tarihe büyük bir yalancı olarak geçmiştir. Nitekim sonu da felaket olmuştur.

Dipnotlar:

(1) bk. Sîre, 4:223; Taberî, 3:162.
(2) bk. Tabakât, 4:551; Taberî, 3:254.
(3) bk. Esved-i Ansî ve Müseylime-i Kezzab gibi peygamberlik iddiasında bulunan yalancıların ortaya çıkması ve neticesi nasıl olmuştur?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...