"Kızlar ise; gerçi başka cihetlerde kusurları çok..." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İkinci suâl: Risale-i Nur'la münasebettar bazı zatlara acıdım. 'Neden pederinin malından hakkı iki sülüs iken, o haktan kısmen mahrumiyete kader-i İlâhî neden müsaade etti?'"

"Gelen cevap: Şu asırda, öyle acip bir aşılamakla, ebeveynine hürmet ve peder ve validesinin şefkatlerine mukabil, bilâ kayd ü şart kemâl-i hürmet ve itaat lâzım iken, ekseriyetle o hakikî hürmet ve itaat bozulduğundan, iki sülüs almaktan zulmen mahrum edildiler. Kader, onların kusuruna binaen müsaade etti. Kızlar ise, gerçi başka cihetlerde kusurları çok, fakat zafiyetlerine binaen himayetkâr ve şefkatkâr ellere ziyade muhtaç bulunduklarından, hürmetlerini peder ve validelerine karşı ihtiyaçlarını hassasiyetle bir cihette ziyadeleştirdiklerinden, beşerin zâlim eliyle, kardeşlerinin kısmen haklarını, muvakkaten onlara vermeye müsaade etti."(1)

Üstad Hazretleri kusurun ne olduğu hususunda bir işarette bulunmadığı için, net bir şey söylemek zor. Lakin bu gaflet asrının kronik sorunları olması kuvvetle muhtemeldir. Bu kronik kusurların en önemlisi ve en büyüğü ise terk-i namaz ve tesettürdür. Ekser kızların namazı ve tesettürü terk etmesi, kusurların en büyüğü olsa gerek diye düşünüyoruz.

(1) bk. Kastamonıu Lâhikası, 169. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...