"Komünistlik, masonluk, zındıklık, dinsizlik, doğrudan doğruya anarşistliği intaç ediyor. Ve bu dehşetli tahrip edicilere karşı ancak ve ancak hakikat-ı Kur’âniye etrafında ittihad-ı İslâm dayanabilir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Dinsizlik fikri, akımlar ve özgürlük adı altında insanları başıboşluğa, kural tanımazlığa, ahlaki ve dini değerleri kırılması gereken zincirler olarak görmektedir. Bu durumda bu akımlara kapılan birisi önce ailesine sonra topluma sonra da devlete başkaldırıyor ve insanlık için patlamaya hazır bir bomba haline dönüşüyor.

Nitekim komünizm dünyanın yarısını istila edip sınıf kavgası adı altında milyonlarca masum insanın ölmesine neden olan anarşik ve ihtilalci bir akımdır. Öyle ki sadece Lenin ve Stalin dönemlerinde altmış milyon kadar masum insanın katledildiği ifade ediliyor.

Komünizm, serseri gençlere insanların namus ve servetini yağmalamayı mubah gösterip toplumsal anarşiye sebebiyet vermiştir. Masonlar da bu tarz anarşik akımları el altından destekleyerek anarşizme hizmet etmiştir. Troçki gibi komünist liderlerin Yahudi olması meseleye ışık tutuyor.

Anarşizm toplumsal otoritenin, tahakkümün, erkin ve hiyerarşinin tüm biçimlerini bertaraf etmeyi savunan çeşitli politik felsefeleri ve toplumsal hareketleri tanımlayan sosyal bir terimdir. Anarşizm, her koşulda her türlü otoriteyi reddetmektir. Komünizme her ne kadar direkt "anarşizm" denilmese de savunduğu felsefi alt yapı itibarı ile âdeta anarşinin subasmanı gibidir.

Böyle zararlı, tehlikeli ve kural tanımaz akımlara karşı en etkili reçete ve ilaç, elbette son din olan İslam'dır ve Müslümanların birlik içinde hareket etmesidir. Tahrif olmuş ve köhne Yahudilik ve Hristiyanlık bu akımlar karşısında duramaz ve duramamış. İslam'ın fikirleri bu akımları fikri planda yok ederken, İttihad-ı İslam'da maddi güç noktasında alt edecektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...