"Konuşan Yalnız Hakikattir" bölümünde Üstad, komitecilik ve cemiyetçilikten tevellüd eden dehşetli dinsizlik cereyanı, diye bir tanımlama yapıyor; buradaki “cemiyetçilik ve komitecilikten doğan dinsizlik cereyanını” nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanlığın şerrine çalışan komite ve cemiyetler, insanlığın ifsadı için her yolu denemekten çekinmezler. Mason komitesinin komünizm hareketini destekleyip neşrine çalışması, meselemizi ispat etmeye yeterlidir. Bu gibi cemiyet ve komiteler kendi hasis menfaatleri için, böyle muzır cereyanlara daima kol kanat olmuşlardır.

Türkiye’de de aynı cemiyet ve komiteler, elinden geldiği kadar, dinsizliği neşretmeye çalıştılar, halen de çalışmaktalar. Dinsizliğin bu cemiyet ve komitelerden doğması demek, cemiyet ve komitelerin dinsizlik akımlarına yardım ve yataklık etmesi anlamındadır. Hatta bazen dinsizliğin fikir babalarını bağrından çıkarıp onlara destek veren yine bu cemiyet ve komitelerdir.

Üstad Hazretleri bu meseleye şu şekilde işaret ediyor:

"ON DÖRDÜNCÜ MESELE"

"Rivayette var ki, 'Deccalın mühim kuvveti Yahudidir. Yahudiler severek tâbi olurlar.'"

"Allahu a'lem, diyebiliriz ki, bu rivayetin bir parça tevili Rusya'da çıkmış. Çünkü, her hükûmetin zulmünü gören Yahudiler, Almanya memleketinde kesretle toplanıp intikamlarını almak için, komünist komitesinin tesisinde mühim bir rol ile Yahudi milletinden olan Troçki namında dehşetli bir adamı, Rusya'nın Başkumandanlığına ve terbiyegerdeleri olan meşhur Lenin'den sonra Rus hükûmetinin başına geçirerek Rusya'nın başını patlatıp bin senelik mahsulâtını yaktırdılar. Büyük Deccalın komitesini ve bir kısım icraatını gösterdiler. Ve sair hükûmetlerde dahi ehemmiyetli sarsıntılar verip karıştırdılar."(1)

(1) bk. Şualar, Beşinci Şua, İkinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...