"Konuşan yalnız hakikattır." yazısında, şahsi kemalat düşünülmeyecek gibi mana mı çıkıyor? Mesela, Kur'an okumakla sevap kazanmak ihlasa ters olur, gibi mana çıkarmak hatadır herhalde? Ne dersiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İbadetlerimize dünyevi bir maksat ve maslahat sızarsa, ihlası zedeler. İhlas zedelenirse, amel iptal olur. Bu yüzden amellerimizde sadece ve sadece Allah rızası esas olmalıdır. Dünyevi maslahat ve maksatlar sadece o ibadetin bir sebebi ve bahanesidir. Asıl olan Allah rızasıdır. İbadetlere takılan dünyevi hikmetler o ibadete bir teşvik, zayıfları alıştırmak kabilindendir, yoksa, ibadetin asıl amacı ve sebebi değildirler.

Bu yüzden ibadetlerimize dünya maksat ve maslahatlarını esas ve illet yapmamalıyız, aksi taktirde ameller iptal olur ve Allah katında değersizleşir.

Cennet sevdası ve cehennem korkusu "dünyevi" kapsamına girmediği için, ibadetlere zarar vermez. Bir kimse cehennem azabından korkup, çok amel işlerse, bu ameller Allah katında makbul ve sahihtir. Durum cennet için de aynıdır. Lakin rü’yet ve rıza için yapılan ibadete derece bakımdan yetişemezler. Yani makbul ve sahih amellerin de kendi içinde mertebeleri vardır. Cennet sevdası, cehennem korkusu Risale-i Nurların ihlas esasına mugayir ve ters bir durum teşkil etmez. Öyle ise Risale-i Nur'a talebe olmaya engel değildir.

Üstad Hazretlerinin şu ifadeleri bu manaya işaret ediyor:

تَتَّقُونَ Takvâ, tabakat-ı mezkûrenin ibadetlerine terettüp ettiğinden, takvânın bütün kısımlarına, mertebelerine de şâmildir. Meselâ, şirkten takvâ; kebairden, mâsivaullahtan kalbini hıfzetmekle takvâ; ikabdan içtinap etmekle takvâ; gazabtan tahaffuz etmekle takvâ. Demek تَتَّقُونَ kelimesi bu gibi mertebeleri tazammun eder."(1)

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Bakara Suresi, 21-22. Ayetlerin Tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...