Block title
Block content

Köpek için söylenen; "Bu güzel ahlâkına binaen, insanlar arasında kendisine mübarek bir hayvan nazarıyla bakılmaya lâyık iken, maalesef, insanlar arasında mübarekiyet değil, necisü'l-ayn addedilmiştir." Köpeğin necis olmasının hikmeti nedir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Arkadaş! Esbab ve vesaiti insan kucağına alıp yapışırsa, zillet ve hakarete sebep olur. Meselâ, kelp, bütün hayvanlar içerisinde birkaç sıfat-ı haseneyle muttasıftır ve o sıfatlarla iştihar etmiştir. Hattâ, sadakat ve vefâdarlığı darb-ı mesel olmuştur. Bu güzel ahlâkına binaen, insanlar arasında kendisine mübarek bir hayvan nazarıyla bakılmaya lâyık iken, maalesef, insanlar arasında mübarekiyet değil, necisü'l-ayn addedilmiştir. Tavuk, inek, kedi gibi sair hayvanlarda, insanların onlara yaptıkları ihsanlara karşı şükran hissi olmadığı halde, insanlarca aziz ve mübarek addedilmektedirler."

"Bunun esbabı ise, kelpte hırs marazı fazla olduğundan esbab-ı zahiriyeye öyle bir derece ihtimamla yapışır ki, Mün'im-i Hakikîden bütün bütün gafletine sebep olur. Binaenaleyh, vasıtayı müessir bilerek Müessir-i Hakikîden yaptığı gaflete ceza olarak necis hükmünü almıştır ki tâhir olsun. Çünkü hükümler, hadler, günahları affeder. Ve beynennâs tahkir darbesini, gaflete kefaret olarak yemiştir."

"Öteki hayvanlar ise, vesaiti bilmiyorlar ve esbaba o kadar kıymet vermiyorlar. Meselâ, kedi seni sever, tazarru eder-senden ihsanı alıncaya kadar. İhsanı aldıktan sonra öyle bir tavır alır ki, sanki aranızda muârefe yokmuş ve kendilerinde sana karşı şükran hissi de yoktur. Ancak Mün'im-i Hakikîye şükran hisleri vardır. Çünkü, fıtratları Sânii bilir ve lisan-ı halleriyle ibadetini yaparlar-şuur olsun, olmasın. Evet, kedinin mırmırları "Yâ Rahîm, yâ Rahîm, yâ Rahîm"dir."
(1)

Köpeğin necis sayılmasının kader noktasından en belirgin sebebi, köpeğin aşırı hırslı olması ve nimeti sebeplerden bilmesidir. Köpeğin sahibine şiddetle bağlanması ve ona sadakat göstermesi, aslında nimeti Allah’tan değil de o sahibi olan insandan bilmesindendir. Yani köpek aslında sahibine değil sahibinden gelecek nimete ilgi duyuyor, o nimete hırs gösterip perestiş ettiği için sahibine sadakat gösteriyor. Bu özelliğine ceza olarak da necis, yani pis damgasını yiyor. İslam hukukunda had cezaları günahı temizler.

Mesela, hırsızın dünyada had cezası olarak eli kesilse, ahirette o yaptığı günahtan kurtulur ve temizlenir. Köpek bu dünyada necis damgasını yiyerek, bu hırs ve nimetleri sebepten bilme kusurunu bir nevi temizlemiş oluyor.

Kedi, köpeğin aksine nimetleri sebeplerden değil Allah’tan biliyor, sebeplere sadece nimeti elde edene kadar değer veriyor. Nimeti ele geçirdi mi sebeplere hemen sırtını dönüyor; bu yüzden insanlar arasında nankör damgasını yemiş. Ama dinen temiz ve mübarek bir hayvan olarak kabul ediliyor.

Kedi şükrünü Allah’a yaparken köpek sahibine yapıyor, aralarında böyle ciddi bir fark var.

(1) bk. Mesnevî-i Nuriye, Katre.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

ufukalem
Köpek, kedi vs. günahsız mahluklar değil mi? Bütün köpekler bu yukarıda anlatılan gibiyse ki öyle; bu durum da fıtraten böyle yaratılmışlar, bir mesuliyetleri neden olsun ki diye soru geliyor zihnime? "kelpte hırs marazı fazla olduğundan" ifadesini, açıklamaya çalıştığım zaviyeden anlamakta zorlanıyorum? Şayet cüzi bir cüzi iradesi var şeklinde cevaplanacaksa bu sorum; o zaman da şöyle bir karşı soru geliyor ki: Köpeklerle ilgili bu maraz, bazılarına has olsa tamama ama bütün köpeklerin hasleti olmuş derim.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Hayvanların bitkilere göre ilkel bir iradeleri vardır ama bu irade cennet ve cehennem noktasından sorumlu değildir. Sadece dünyanın adetullahı çerçevesinde işleyen bir iradedir. Diğer bir husus hayvanların özelliklerinde insanlar açısından bir örnek bir temsil yönü vardır. Mesela karıncalar çalışkanlık ve kolektif olmaya örnek iken arı kanaate kedi tevekküle vesaire.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
ufukalem
Yorumuda dediğiniz gibi hayvanların özelliklerinde insanlar açısından bir örnek bir temsil yönü vardır. Allah (c.c.) karıncaları çalışkanlık ve kolektif olmaya örnek, arıyı kanaate, kediyi tevekküle örnek şeklinde yaratmıştır. Ama bu sayılanlar hep olumlu fıtratlar. Allah'ın köpeği sadakat ve vefâdar yaratması da olumlu. ANCAK bu olumlu vasfının yanında tüm köpekleri hırslı da yarttıysa o zaman köpeklerin "hırs"ı için maraz denemez. Ama Üstadımız maraz diyor? VE DAHA KÖTÜSÜ, hırs marazının neticesinde esbab-ı zahiriyeye ihtimamla yapışıp, Mün'im-i Hakikîden bütün bütün gaflet edip de NECİS HÜKMÜNÜ alması da ADİL olmuyor. Başta da dediğim gibi hırslı yaratıldıysa tüm köpekler ve neticesi gaflete kadar otomatikmen gidiyorsa, o zaman bu hayvanın bu sebepten dolayı NECİS damgası yemesi ADİL olmuyor. ???
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
karolin
Ben nankör kelimesi üzerine tefekkür ettim: İnnel insane lirabbihi lekenud..İnsan Rabbine çokça nankördür.. Burada mümin demiyor.Demekki biz nimete karşı hiçbir zaman hakiki fiyat ödeyemeyeceğimizden nankör oluruz.Çünki nankörlük nimetin kıymetini düşürmek hatta yok saymaktır.Bu kâfirlerde şöyle tecelli ediyor:Din de bir nimettir.Kâfirler bu din nimetini yok sayıyor ve dolayısıyla bu nimetin şükrünü de terk ediyor.Bu nimetin kıymetini takdir etmiyor.Dolayısıyla kâfirler de nankör oluyor..Ama bu işin bir de şu kısmı var:Bu nankörlük gururdan çıkıyor,ilmi kendinden biliyor,nimetin sahibini unutuyor..Doğru muyum?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
karolin
Hatta şükrün zıddına herşey nankörlüktür..Farzları yapmamak,günahları girmek vs.???
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Güzel bir bakış açısı.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...