Block title
Block content

''Korkuyorum ki, onların da اِذَا جَاۤءَ نَصْرُ اللهِ sırrı gibi, mevsimi geçerek, sonra güzel yazılmamış olsun.'' cümlesini açıklar mısınız; اِذَا جَاۤءَ نَصْرُ اللهِ sırrı nedir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bu defa istinsah ettiğiniz risaleler çok güzel olmuştur. Senin gayret ve samimiyet ve ciddiyetini bana gösterdiler ve Re’fet tembel değildir, ispat ettiler. Onları tashih edip göndermiştim. Sonra işittim ki, getiren adam İslâmköyü'nde bırakmış. Otuz Birinci Mektubun Üçüncü, Dördüncü Lem’alarını yazmaya vakit bulamadım. Korkuyorum ki, onların da اِذَا جَاۤءَ نَصْرُ اللهِ  [“Allah’ın yardımı geldiği zaman.” (Nasr, 110/1)] sırrı gibi, mevsimi geçerek, sonra güzel yazılmamış olsun."

"İnşaallah sizlerin iştiyakı beni çalıştıracak. Fakat bu şuhûr-u selâse çok kıymettardır; leyle-i Kadrin sırrıyla seksen sene bir ömrü kazandıracak bir vakitte, en iyi, en efdal şeylerle meşgul olmak lâzım geliyor. İnşaallah, Kur’ân’a ait mesâille iştigal, bir nevi mânevî mütefekkirane Kur’ân okumak hükmündedir. Hem ibadet, hem ilim, hem marifet, hem tefekkür, hem kıraat-i Kur’ân mânâları Risaleleri nistinsah ve mütalâalarında vardır, itikadındayız. Zaten bu ciheti siz takdir etmişsiniz."(1)

İnsan açısından bir şeyi zamanında ve kıvamında yapmak, yapılan şeyin değer ve kıymetini daima yükseltiyor ve yüceltiyor. Yoksa zamanı ve kıvamı geçtikten sonra yapılan şeyin mükafatı olmuş olsa da zamanı ve kıvamında yapılan şeyin mükafatı ve kıymeti kadar olmuyor.

Üçüncü ve Dördüncü Lem'aları zamanında ve kıvamında yazmaz isem (demek o zaman çok ihtiyaç varmış) ne kadar güzel yazılmış da olsa, zamanı geçtiği için güzelliği eksik ve noksan kalır, demektir. Allah’ın yardımı geldiği, yani hizmetin tavı geçtiğinde yapılan hizmetin değer ve kıymeti eskisi gibi olmaz denilmek isteniyor.

Risale-i Nur'un parçalarını sıkıntılı zamanda yazıp çoğaltırsanız, çok büyük bir sevaba mazhar olursunuz. Ama Allah’ın inayet ve ihsanı ile Risaleler kolay yollar ile çoğaltılır bir hale gelir ise, günümüzde olduğu gibi o zaman yazma ve teksirdeki o büyük sevap treni kaçmış olur.  “Mevsimi geçerek” ifadesi bu inceliğe işaret ediyor.

Her amel kendi kıvamında bir değer kazanır. Risale-i Nur'u el ile yazıp çoğaltma amelinin en güzel mevsimi, o matbaa ve teksir makinesinin az bulunduğu dönemler idi. 

(1) bk.  Barla Lahikası, (257. Mektup).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: 257 | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 1337 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
Yükleniyor...