"Küçük bir cehennem hükmüne gelecek muhtelifü’l-cins parçalardan yapılmış elbise giydirilmek, hikmete ve adalete münafi görünmüyor." Cehennemde aklın, kalbin, ruhun hepsine azab veren bir elbise mi olacak?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Cehennemde iki türlü azap vardır; birisi ruhî diğeri cismanî. Cehennemdekilere Allah öyle bir beden ve elbise verecek ki, azabın her türlüsünü tadacaklar. Hatta hadislerde cehennem ehlinin bir dişinin Uhud dağı büyüklüğünde olduğu ifade edilmektedir.

"Birinizin dişi, cehennemde Uhud Dağından daha büyük olacaktır." (1)

İmam-ı Gazalî Hazretleri "Kimya-ı Saadet" adlı eserinde, ruhî azabın cismanî azaptan daha şiddetli olacağını ifade ediyor. İnsanın cismanî azaplar içinde iken, ruhen kendini iyi hissetmesi elbette mümkün değildir.

Lakin ruhî azabın farklı bir mahiyeti de bulunuyor. İnsan bedenen çok sıhhatli ve zinde iken, kötü bir haberle psikolojik açıdan yıkılabiliyor. Mesela, çok güzel bir günde dostları ile piknikte olan bir adam, yakın bir akrabasının vefat haberini alsa, keyfi kaçar, ruhu feveran eder. Halbuki sağlığı yerinde, mekân güzel, dostları da yanında! Demek azap sadece cismaniyetle sınırlı değilmiş.

Cehennem ehli, hem bedeni ile hem de ruhen azab görecek.

(1) bk. Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 4:342, el-Hafâci, Şerhu'ş-Şifâ, 3:203; el-Heysemî, Mecmeu'z-Zevâid, 8:289-290, 8:290; Tebrîzî, Mişkâtü'l-Mesâbîh, 3:103.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

karolin
Sanki Cehennemlikler elbiseleriyle de türlü azabı çekecektir? Aklı,kalbi vs.Yani bu elbise enva-i azabı içeriyor?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Bizi onu zaten ifade ettik. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...