"Küçük şeyler büyük şeylerle merbuttur" kısmında işlenen ana tema nedir? "Sivrisinek gözünü halk eyleyendir mutlaka güneşi, hem kehkeşi halk eylemiş. Pirenin midesini tanzim edendir mutlaka manzume-i şemsiyeyi nazm eylemiş..."

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Küçük Şeyler Büyük Şeylerle Merbuttur"

"Sivrisinek gözünü halk eyleyendir mutlaka güneşi, hem Kehkeşi halk eylemiş."

"Pirenin midesini tanzim edendir mutlaka manzume-i şemsiyeyi nazm eylemiş."

"Gözde rüyet, midede hem ihtiyacı derc edendir mutlaka semâ gözüne ziya sürmesi çekmiş, zemin yüzüne gıda sofrası sermiş."(1)

Pirenin midesindeki nizam ile güneş sistemindeki nizam arasında sıkı bir bağlantı vardır. Mesela, pirenin hayatının işlemesi ve devam edebilmesi güneş sisteminin eksiksiz ve noksansız hareket edip işlemesi ile mümkündür. Güneş olmasa hayat olmaz, hayat olmaz ise pire olmaz. Demek pirenin midesindeki intizam ile güneş sistemindeki intizam hayatiyet derecesinde birbiri ile irtibatlıdır, birbiri ile merbuttur.

Hatta pirenin hayatının oluşması ve devam edebilmesi, sadece güneş sistemi ile ilgili değil, bütün kainat fabrikasının işlemesi ve intizamı ile ilgilidir. Öyle ise pirenin midesini dizayn eden Zat, aynı şekilde kainatı ve güneş sistemini de dizayn eden Zattır. "Tarla kimin ise tarladan kalkan mahsulat da ona aittir." hükmünce, kainat ve güneş sistemi bir tarla, canlılar ve pire de bu tarlanın mahsulü gibidir.

Diğer bir mana ise, intizamların benzerlikleridir. Mesela, atomun içindeki çekirdeklerin dönme hızı ile yönleri ne ise, güneş sisteminin hızı ve yönü de benzerdir. Bu da Ustanın ve nizamı kuran Zatın aynı ve bir olduğuna işaret ediyor.

Nasıl Mercedes arabalarının dizayn ve amblem benzerlikleri aynı fabrika mahsulü olduklarını gösteriyor ise, kainattaki mikro ve makro alemlerin intizam benzerlikleri de aynı Kudret ve İradeden icat edildiklerini bize gösteriyor. Pirenin midesindeki intizam mikro düzen iken güneş sistemindeki intizam ise makro düzendir. Mikro düzen makro düzenin bir modeli, bir prototipidir. Bu da Sanatkarlarının birliğine ve tekliğine işaret ediyor.

Özetle, en küçük şey ile en büyük şey arasında öyle bir intizam bağı var ki, o küçük şey benim eserim benim sanatım diyecek zatın, küçük ile bağlanmış büyüğe de sahip olması gerekiyor ki burada muazzam bir tevhit mührü vardır. Pirenin midesine malikiyet dava eden birisinin, aynı zamanda kainata da malik olması gerekiyor. Zira pire gibi küçük bir şey, kainat gibi büyük bir şey ile bağlanmış. Bu bağı koparamayan tevhidi de koparamaz vesselam.

(1) bk. Sözler, Lemeat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

nurcu56
Allah razı olsun.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...