"Kudsîlerin bayrakları beraberindedir. Ve onun sağındadır." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem Sûre-i Feth’in âhirinde ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرٰيةِ hükmünü tasdiken, Tevrat’ta Fâran Dağlarından zuhur eden Peygamberin Sahabeleri hakkında şu âyet var: 'Kudsîlerin bayrakları beraberindedir. Ve onun sağındadır.'(Halebî, es-Sîretü'l-Halebiye, 1:348; Nebhânî, Hüccetüllah ale'l-Âlemîn, 113) 'Kudsîler' namıyla tavsif eder. Yani, 'Onun Sahabeleri kudsî, salih evliyalardır.'”(1)

Eski kitaplarda sahabeye "kudsîler", yani "salih evliyalar" namıyla işaret edilmiştir. Sahabe de Peygamber Efendimiz (asm)'in sağında, yani hep yanında ve yardımında olmuşlardır. Asla onu yalnız ve çaresiz bırakmamışlardır. Yani sahabe, Hazret-i Musa (as)’in kavminin Hazret-i Musa (as)’ı ortada bırakarak "Sen git Rabbin ile savaş." gibi bir ihanette asla bulunmamışlardır.

“Bayrakları beraberindedir” ifadesi ise, Peygamber Efendimiz (asm) ve ashabının kudretli bir ordu sahibi olacağına kinayedir. Malum, diğer peygamberlerin büyük bir kısmı sadece dini tebliğ etmiş, devlet ve ordu sahibi olmamış ya da olamamıştır. Halbuki Peygamber Efendimiz (asm)'in hem devleti hem de cihana hükmedecek bir ordusu olmuştur. Asr-ı saadet, Emeviler, Abbasiler, Selçuklu ve Osmanlı bunun en büyük ispatıdır.

(1) bk. Mektubat, On Dokuzuncu Mektup, On Altıncı İşaret.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

karolin
Bir arkadaşım:Buradaki BAYRAK tabiri alamet manasında olup,sahabelere bakınca onların simasında,halinde İslama sembol ,bayrak olan şeyeri görür,demişti..Bu mana bu cümleden çıkar mı?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Bu da farklı bir bakış açısı olabilir. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...