"Küfran-ı nimet, aklen de haramdır." Küfran-ı nimet aklen nasıl olur? Yani insan fiil ve davranış olarak küfran-ı nimette değilse, aklen nasıl küfran-ı nimette olur ve bunu nasıl anlar?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Üçüncü âyetle, beşerin kâinat üzerine tafdil ve tekrimine işarettir."

"Dördüncü âyetle, beşere tâlim-i ilim nimetine işaret yapılmıştır. Bu nimetlerin suretine, yani nimet oldukları cihete bakılırsa, inayet-i İlâhiyeye delil oldukları gibi, ibadete de delildirler. Çünkü nimetleri verene şükür vâciptir; küfran-ı nimet, aklen de haramdır. Eğer o nimetlerin hakikatlerine bakılırsa, mebde ve meâdı ispat eden delillerdir."(1)

Küfran-ı nimet, Allah’ın sayısız nimetlerini görmezden gelmek ve inkar etmek anlamındadır ki, böyle bir hal ne dinen ne de aklen caiz olmaz. Burada küfran-ı nimetin aklen haram olması demek, aklın bu fiil ve eylemi kerih ve çirkin görmesi demektir. Yoksa haram kavramı dini bir terim olup, aklın sahasına girmez, ama mecazi olarak aklın yanlış ve batıl görmesinde de kullanılabilir.

Akıl noktasından düşünecek olursak, nankörlük ve küfran-ı nimetin mantıklı ve makul bir tarafı yoktur. Dünyanın her yerinde nankör adam sevilmez ve kötü kabul edilir. Bir iyiliğe ve ihsana karşı teşekkür yerine, görmezden gelip inkar etmek her aklın çirkin sayacağı bir durumdur; Üstad Hazretleri burada bu manaya işaret ediyor.

Zaten dinin kerih ve çirkin gördüğü bir şeyi, akl-ı selim de çirkin ve kerih görür. İkisi arasında bir çatışma ve uyumsuzluk söz konusu değildir. Lakin bazı akl-ı maaş ve müptedi dinin yüksek hakikatlerini idrak edememesinden dolayı, dinin bazı emirlerine muhalefet edip "bu kerih ve çirkindir" diyebilir. Böyle düşük ve seviyesiz akıllar bahsimizin dışındadır. Zaten bu tip akıllar akl-ı selim sayılmazlar.

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Bakara Sûresi 28. Ayetin Tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...