"Küfre rıza küfür olduğu gibi, zulme razı olmak da zulümdür." cümlesini açıklayıp, misal verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Küfürden razı olmak ve onu hoş görmek aynen küfürdür. İnsan razı olduğu ve hoş gördüğü şeyi kalben tasdik etmiş demektir, yoksa kalbin onaylamadığı bir şeyden insanın razı olup hoşlanması mümkün değildir.

İman ve küfür kalbi bir hâldir. İnsan kalbi ile iman eder, yine kalbi ile küfre girer. Demek inanç ve iman, kalbin içinde olup bitiyor. Rıza göstermek bir şeyi hoş görmek ise kalbin dış alemde bir yansıması, bir tezahürüdür.

Allah’ın yasak ettiği bir fiili insan yasak görmüyor ve bundan da razı oluyor ise, yani yasağı övüp tasvip ediyor ise, kalp dünyasında küfre girdiğini gösteriyor. Kalbin küfür içinde olduğunu biz rıza ve hoş görmekten anlıyoruz. Lisan ve davranışlar, kalbin aynasıdır. Kalp mutlaka lisana ve davranışlara sinyal gönderir. Öyle ise bir insanın mümin ya da kafir olduğunu davranış ve lisanından anlarız.

Küfür, Allah’ın razı olmayıp yasakladığı şeylerdir, insan bu yasaklardan ve razı olunmayan şeylerden razı olur ise, Allah ile ters düşmüş olur. Bu da insanı küfre sokar. Zaten iman Allah’ın emir ve yasaklarını kalben tasdik dil ile ikrar etmekten ibarettir. Bunun aksi ise küfürdür.

Mesela; birisi faiz için, "Bu zamanda faiz olmadan olmaz, faiz yemek normal." dese, biz de "Evet, haklısın!.." deyip, onun o fikrinden razı olup hoşnutluğumuzu göstersek, biz de onun gibi küfre düşmüş oluruz. Bunu diğer emir ve yasaklar için de tatbik edebiliriz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...