"Küfür, gayrı mütenahi nimetlere küfran olduğundan..." Küfür gayrı mütenahi nimetlere küfrandır, deniyor. Halbuki gördüğümüz nimetler sayılı değil mi? Gördüğümüz bütün nimetler sınırlı değil mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Gayri mütenahi nimetler" tabirini iki şekilde anlamak mümkündür:

Birisi, cennet ve cennet nimetlerinin sonsuzluğudur. Nimet sadece bu dünya ve içindekilere münhasır değildir. Ölüm geçici bir sönmek olup ebedi hayatın başlangıcıdır. Ebedi hayatta ise nimetler gayr-i mütenahidir. Kafir küfrü ile sadece dünya nimetlerini değil, bekaya ait gayr-ı mütanahi nimetleri de inkar ediyor. Bu noktadan baktığımız zaman "gayr-ı mütenahi nimetler" tabiri zahiri üzerine anlaşılabilir.

İkincisi, İster Kur'an’da olsun ister hadiste olsun ister Kur'an ve hadisin tefsiri olan Risale-i Nur'da olsun, bu gibi rakamlar semboliktir. Yani hakikati ifade etmede bir araç, bir vasıtadırlar. Yoksa matematikte olduğu gibi aritmetik bir değer ifade etmezler. Bu gibi tabirler sadece maksada işaret için kullanılan araçlardır. Genelde bu gibi rakamlar ve tabirler kesret için kullanılırlar. Yani bir şeyin çokluğuna ya da ehemmiyetine işaret için sarf olunurlar.

İş yeri sahibi bir işçiyi işe alırken maaşı hususunda net ve aritmetik konuşur, yuvarlak bir rakam kullanmaz. Değeri ne ise onu tam olarak ifade eder, hatta sözleşme yapar. İş yeri sahibi yuvarlak ve genel bir rakam kullansa abes olur.

Bir istatistikçi ise kaba ve genel değerlerin saptanmasında tahmini ve yuvarlak bir rakam kullanır. Bu istatistikçiden net bir rakam ya da değer istemek bu ilme uygun olmaz. Zira bu ilim rakamların netliği ile değil, genel eğilim ve değerler ile uğraşır.

Risale-i Nur gibi tefsirlerde, tıpkı istatistik ilmindeki gibi rakamlar net ve tam olmaz, olması da gerekmez. Bu gibi eserlerde maksat, insanlığı hayra ve güzele teşvik olduğu için, rakamlar ikinci planda ve maksada hizmet için kullanılır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...