"Küfür insanı aciz bir canavar hayvan eder." İnsan hem "aciz" hem "canavar" nasıl oluyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsan, yaratılış bakımından zaten aciz ve fakir olarak yaratılmıştır. İnsanın böyle yaratılmasının hikmeti ise, aciz ve fakir olmayan Allah’ı iyi tanıması ve ona iman ile iyi bir kul olabilmesi içindir. Küfür, Allah ile insan arasındaki bağı kopardığı için, insan küfür ile kâinat ortasında yalnız ve çaresiz kalıyor. Yani insan dayanaksız ve medetsiz kalınca aciz ve çaresiz oluyor. İnsanın acizliği fıtrat ve Allah’a karşı olan durumu açısındandır.

Üstad Hazretleri bu inceliği şu şekilde özetliyor:

"İnsan fıtraten gayet zayıftır. Halbuki her şey ona ilişir, onu müteessir ve müteellim eder. Hem gayet âcizdir. Halbuki belâları ve düşmanları pek çoktur. Hem gayet fakirdir. Halbuki ihtiyâcâtı pek ziyadedir. Hem tenbel ve iktidarsızdır. Halbuki hayatın tekâlifi gayet ağırdır. Hem insaniyet onu kâinatla alâkadar etmiştir. Halbuki sevdiği, ünsiyet ettiği şeylerin zeval ve firakı, mütemadiyen onu incitiyor. Hem akıl ona yüksek maksatlar ve bâki meyveler gösteriyor. Halbuki eli kısa, ömrü kısa, iktidarı kısa, sabrı kısadır."

"İşte, bu vaziyette bir ruh, fecir zamanında bir Kadîr-i Zülcelâlin, bir Rahîm-i Zülcemâlin dergâhına niyazla, namazla müracaat edip arzıhal etmek, tevfik ve medet istemek ne kadar elzem; ve peşindeki gündüz âleminde başına gelecek, beline yüklenecek işleri, vazifeleri tahammül için ne kadar lüzumlu bir nokta-i istinat olduğu bedâheten anlaşılır."(1)

Aynı insan şer ve tahrip noktasından da canavarlaşabiliyor. Yani insan potansiyel açıdan hem aciz hem de canavardır. İman ve ibadet insanın bu iki olumsuz taraflarını tedavi ederken, küfür ise bu noktaları işler hale getiriyor.

Özetle, insan Allah’a ve Onun ağır adetullahına karşı gayet aciz ve çaresiz iken, insanlara ve mahlukata karşı da gayet zalim ve canavar olabiliyor. Aslında bütün zalim ve diktatörler manevi açıdan gayet korkak, gayet zavallı gayet ürkek iken, kendi gibi aciz sair mahlukata karşı da bir o kadar canavarlaşabilmişlerdir.

* * *

İnsan küfür yoluna girdiği taktirde, arzın halifesi ve bütün canlıların sultanı olma şerefini kaybetmekle kalmaz, âyet-i kerîmede beyan edildiği gibi, hayvandan daha aşağı düşer.

Üstat hazretleri, insanlığını kaybeden bu kimseler hakkında “canavar hayvan” ifadesini kullanıyor. Çünkü, sadece hayvan denildiğinde koyun, bülbül, ceylan gibi masum ve sevimli hayvanlar da akla gelebileceğinden, onların bozulmuş ruhlarına, uygun bir diğer sıfatın verilmesi gerekmiştir.

Aynı mânayı teyid etmek üzere Mesnevî-i Nuriye’de şu ifade geçer:

“...Çünkü, insan eğer insan olmazsa, şeytan bir hayvana inkılâp eder...”(2)

Yâni, küfre girmekle hakikî insanlıktan çıkan kişi, masum bir hayvan gibi olmaz, aksine, Rabbini inkâr etmekle ve insanları yoldan çıkarmaya çalışmakla, şeytan görevi yapan çok zararlı bir hayvan olur.

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Dokuzuncu Söz.

(2) bk. Mesnevi-i Nuriye, Zühre, Altıncı Nota.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

drerkan
Nemrud ve kavmi İlahi gazaba uğradı. Kavim sivrisinek istilasına uğradı. Sivrisinekler müşrikleri helak ettiler. Geriye kalanların da rahatları bozuldu. Sineklerden bir tanesi de Nemrud'a musallat oldu. Uluhiyet dava eden, kendini kendine malik zanneden, malı ve mülkü ile gururlanan Nemrud, ufacık bir sinek karşısında çaresiz kaldı. Burnundan içeri giren sinek, beynine kadar gitti. Beynine giren sineğin verdiği rahatsızlığı bir türlü önleyemeyen Nemrud, başına tokmakla vurulmasını emretti. Nihayet sineğin verdiği ızdırap ve başına aldığı tokmak darbeleriyle feci bir şekilde can verdi.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...