Block title
Block content

KÜLL

 
İnsan bedeni bir küll, bir bütündür; her bir organ ise o bedenin bir cüzü, bir parçasıdır. Yerküresinin tümünü bir küll olarak değerlendirdiğimizde, dağlar, ovalar, denizler o küllün cüzleri olurlar. Güneş sistemimiz bir küll, her bir gezegen ise o küll’den bir cüzdür.

Risale-i Nur Külliyatında, “Bir küll ne şeye muhtaçsa cüzü de o şeye muhtaçtır.” denilir. Bir elin vazife görmesi için bütün bir bedenin ahenk içinde çalışması gerekir. Bedenin çalışması da kâinattaki bütün sistemlerin nizamına bağlıdır. Demek ki, bir parmak neye muhtaçsa bütün bir beden de o şeye muhtaç. Ve kâinatta kim tasarruf ediyorsa, parmağımızın hareketini yaratan da ancak Odur.

Ağacın tümü için olduğu gibi, bir tek yaprak için de baharın gelmesi, dünyanın dönmesi, yağmurun yağması, güneşin doğması gerekir. Öyleyse, bu âlemin mâliki kim ise, ağacın da, yaprağın da sahibi O’dur.

Paylaş
Yükleniyor...