Block title
Block content

Küllî nimetlere karşı küllî bir niyet ve hadsiz bir itikat ile mukabele nasıl edilebilir? Bu mevzuyu, verilen misâl çerçevesinde biraz daha açabilir misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanın iradesi cüzi olduğundan, kendisine teveccüh eden hadsiz nimetlerin tamamına bir anda ve birlikte şükredemez. Onları tek tek sayması da mümkün değildir. Bu umumî şükrü ancak küllî bir niyet ile yerine getirmeye çalışabilir. Dersin devamında buna çok güzel örnekler verilmiştir. Bunları nakletmekle ve mânalarını vermekle yetineceğiz:

“Mahlukatının sayısınca, razı olduğun ameller sayısınca, arşın ziynetleri sayısınca, kelimelerinin mürekkebi adedince seni hamd ile tesbih ederiz. Bütün enbiyanın, evliyanın ve meleklerin tesbihatları sayısınca seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz.”

“Bütün mahlukatının bütün tesbihatlariyle ve bütün masnuatının lisanlarıyla seni tesbih ederiz (kusur ve noksanlıklardan tenzih ederiz.)”

“Allah’ım! Kâinatın zerreleri ve o zerrelerin mürekkebâtı adedince Muhammed’e (asm.) rahmet eyle.”

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...