Block title
Block content

"Külli" ve "cami'" kavramlarını izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Külli kavramı; genel, umumu, şumullü gibi anlamlara gelmektedir. Hususi şerler vardır, umumi şerler vardır. İki komşu arasındaki kavga hususi bir durum iken, iki devlet arasındaki küllli bir şerdir.

Bu manayı nazar için de kullanabiliriz. Bir hayvanın bir çiçeğe bakması ile bir insanın bakması arasında fark vardır. Birincisi hususidir, yani sadece yemek için bakarken, diğer bakış külldir. Zira manayıharfi ile bakarak Allah'ın bir çok esmasını okumuştur.

Cami' kavramı da bir cihetle külli manasına gelmektedir. Kapsayıcı, kuşatıcı anlamında kullanılmıştır. Bir taşın kendinden haberi yokken, insanın bütün dünya ile olan irtibatı, insanın fıtratının cami olmasındandır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...