Block title
Block content

“Kulum beni nasıl tanırsa, onunla öyle muamele ederim.” buyuruluyor. Fakat insanların çoğu Allah’ı bilmiyor ve tanımıyorlar. Bu hadis-i kudsî sadece inananları mı ilgilendiriyor?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu hadis-i kutside mümine en ileri seviyede bir teslim ve tevekkül dersi verilmektedir.

Bir hadis-i şerifte, “Allah’a karşı hüsnüzan ibadettir.”, bir hadis-i kutside de “Rahmetim gazabımı geçti.” buyruluyor. Buna göre insan, başına gelen sıkıntılarn musibetlerin altında kendisi için bilemeyeceği nice rahmetler bulunabileceğini düşünmeli ve Rabbine hüsnüzan ederek o olayı hayra yormalıdır. Böyle bir kuluna da Allah rahmetiyle mukabele eder, o musibeti onun hakkında büyük hayırlara vesile yapar; kulun derecelerini artırır. Bu gibi hadiselerde kadere itiraz eden, Allah’ın rahmetini hiç düşünmeyen kimse İlahi rahmetten hissesini alamaz. Rabbinin o olaylarda saklı rahmetini düşünmediği için bu anlayışına göre muamele görür. Üstad'ın, “Rahmete itiraz eden rahmetten mahrum kalır.” diye haber verdiği zümreye dahil olur.

Nur Külliyatından aşağıda takdim ettiğimiz iki parça bu soruya güzel bir cevaptır:

“Hem insanın hodgâm hevesatı ve süflî ve akibeti görmeyen hissiyatı, kâinatta cereyan eden rahmaniyet ve hakîmiyet ve rububiyet kanunlarına mikyas ve mehenk ve mizan olamaz. Kendi âyinesinin rengine göre görür. Merhametsiz siyah bir kalb; kâinatı ağlar, çirkin, zulüm ve zulümat suretinde görür. Fakat iman gözüyle baksa; yetmiş güzel hulleleri giymiş bir cennet hurisi gibi, rahmetler ve hayırlar ve hikmetlerden dikilmiş yetmiş binler güzel libasları birbiri üstüne giymiş, daima güler, rahmetle tebessüm eder bir insan-ı ekber ve ondaki insan nev'ini bir kâinat-ı suğra ve herbir insanı bir âlem-i asgar müşahede eder.” (Şualar, On Beşinci Şua)

“Evet küfrün tazammun ettiği cehennem-i maneviyeye bak! اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِى بِى Hadîs-i Kudsîsi sırrınca, Cenab-ı Hak kâfirin zan ve itikadını daimî bir azab-ı elîme kalb eder. Sonra, iman ve yakîn ile, Cenab-ı Hakk'ın likasından sonra, rızasından sonra, rü'yetinden sonra mü'minler için hasıl olan lezzetlerin derecelerine bak!” (Mesnevî-i Nuriye, Onuncu Risale)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Sekizinci Söz | Yazar: Alaaddin BAŞAR (Prof. Dr.) | Okunma Sayısı: 7171 | Word indir | Pdf indir
Paylaş

Yorumlar

Hace Evran
“Allah’a karşı hüsnüzan ibadettir.” hadis-i şerifi soruya karşı verilen cevapta Alaaddin Başar Hocaefendi tarafından ustalıkla ve de yerli yerinde kullanılmış.Ehl-i sünnet vel cemaat inancında,itikadın ibadetten daha önemli olduğu prensibini göz önüne alırsak: Allah-u Teala Hazretlerine karşı duyulan hüsn-i zannın aslında sağlam bir itikadında zeminini oluşturduğunu varsayabiliriz.Cennet ise yine Allah-u Teala Hazretlerinin bir ihsanı,fazlı keremi olduğu için,ubudiyette hangi perspektifi yakalarsak yakalayalım:Bu ne yazık ki yine de bize verilen nimetlerin bir karşılığı olamaz.Öyle ise Cennetin yolu insanın acz ve fakrından başlayıp Cenab-ı Hakkın fazlı kereminde sona erer.. Allah'ın rızasına erilen ve Cemalullahla müşerref olunan yer ise yine cennettir..
Log in or register to post comments
şehrayin
sekizinci sözdeki temsille düşünsek kul kendisini kovalayan ecel arslanını ve ayağının altında onu bekleyen kabir ejderhasını ve tutunduğu ağacı,ağacı farelerin kemirmesini,ağaçta binlerce meyveler olmasını yani temsili bi bütün olarak düşünsek bunların sahibini malikini saniini merak etmedi bunları tesadüfe ve tabiata verdi yani kul Allahı tanımak için bi çaba göstermedi Allahta o kulu tanımadı tanımıyor tanımıyacak
Log in or register to post comments
BENZER SORULAR
Yükleniyor...