Block title
Block content

"Kulum beni nasıl tanırsa , onunla öyle muamele ederim." İşte bu bedbaht adam, su-i zan ve akılsızlığı ile gördüğünü adi ve ayn-ı hakikat telakki etti. Ve öyle de muamele gördü ve görüyor ve görecek. Ne ölüyor ki kurtulsun, ne de yaşıyor." İzahı?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hadis-i kudside geçen, "Kulum beni nasıl tanırsa onunla öyle muamele ederim." ifadesi Sekizinci Söz'ün özeti gibidir. İki kişi aynı olaylarla karşılaşıyorlar. Birisi dehşet alıp daha fena bir duruma düşerken, diğeri olaylara müspet ve iyimser bakmak sayesinde diğer arkadaşı kadar etkilenmiyor. Olaydan alınması gereken çok ibretler ve dersler olduğu halde, talihsiz arkadaş bu derslere kulak tıkar gibi yanından geçiyor. Sanki hiçbir riski ve derdi yokmuş gibi yemek ve içmekten başka hiçbir şeyle alakadar olmuyor.

Evet olaylara iman ve hidayet gözlüğü ile bakan birisi, her şeyin iyi ve güzel tarafını görür ve onunla mutlu olur. Zahirde çirkin ve azap gibi duran şeyleri de kadere havale edip, tam bir teslimiyet ve tevekkül ile o huzur ve mutluluğuna halel ve zarar verdirmez. Bu sebepledir ki, "Kadere iman eden, kederden emin olur." denilmiştir.

Kafasına ve kalbine iman ve hidayet gözlüğünü takmayan bir münkir ise, her şeyin ve her hadisenin kötü ve çirkin tarafını görür  ya da öyle algılar. Hayatı bir azap makinesine döner. Sefayı unutur, kederi alır, hayatı zehir olur. Hayat kafir için bu kadar azaplı ve sıkıntılı iken, sanki hiçbir şey yokmuş gibi sadece oyun ve eğlencenin peşindedir  ya da bu realiteleri onunla unutmak istiyor. Arkasına ecel aslanı takılmış, önünde yılan ağzını andıran kabir kuyusu bulunan bir adamın, iştahla dünyanın haram lezzetlerine dalması şaşılacak bir hayvanlıktan başka bir şey değildir.

"Ne ölüyor ki kurtulsun, ne de yaşıyor..." ifadesi, kafirin hayattaki durumuna ve büyük bir ikilem içinde olduğuna işaret ediyor.

Evet, iman her şeyi güzel gösteren bir iksir ve formül gibidir. Kim bu formülü ve iksiri elde ederse, hem bu dünya hayatı hem de ebedi olan ahiret hayatı kurtulur. Aksi durumda olan insanlar ise keder ve azap yumağı içinde helak olurlar. Kafirin, nefsine uyarak hiçbir şey yokmuş gibi eğlenmesi geçici bir göz boyamadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...