Block title
Block content

Kur'an ehl-i küfre nasıl meydan okuyor, tahaddî ayetlerine örnek verebilir misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İşte böyle bir zamanda, belâğat en revaçlı olduğu bir anda Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan nüzul etti. Nasıl ki zaman-ı Musa Aleyhisselâm'da sihir ve zaman-ı İsa Aleyhisselâm'da tıb revaçta idi, mu'cizelerinin mühimmi o cinsten geldi. İşte o vakit bülega-yı Arabı en kısa bir suresine mukabeleye davet etti: وَاِنْ كُنْتُمْ فِى رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَاْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ fermanıyla onlara meydan okuyor..."(1)

İşte böyle bir zamanda, belâğat en revaçlı olduğu bir anda beyanı mu'cize olan Kur'an nüzul etti. Nasıl ki Hz. Musa (as) zamanında sihir ve Hz. İsa (as) zamanında tıb revaçta idi, mu'cizelerinin mühimmi o cinsten geldi. İşte o vakit Arab beliğlerini en kısa bir suresine mukabeleye davet etti.

“Eğer kulumuza indirdiğimizden bir şüphe içinde iseniz, haydi onun mislinden bir sûre getirin.”(Bakara, 2/23)

âyetiyle onlara meydan okudu.

Üstteki âyet, “tahaddi âyetleri”ndendir. Tahaddi, “meydan okumak” demektir.

Hz. Peygamber (asm) “Ben Allah’ın elçisiyim.” dediğinde, inatçı müşrikler “Hayır, sen de bizim gibi bir insansın.” dediler.

Hz. Peygamber “Size okuduğum Kur’an benim sözlerim değil, Allah’ın kelamıdır.” dediğinde ise “Hayır, o sözler senin sözlerindir, kutsallık kazandırmak için Allah'a nisbet ediyorsun!” dediler.

Bunun üzerine üstteki âyet nazil oldu.

(1) bk. Sözler, Yirmi Beşinci Söz, Birinci Şule.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...