"Kur'an hakiki bir şakirdine cennet-i ebediyeyi dahi gâye-i maksad yaptırmadığı halde... Ve cenneti zikir ve virdine gâye olmakta az gördüğü halde..." deniliyor. Kur’an cennetin gaye yapılmamasını hangi ayeti ile ta’lim ediyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bütün ibadetlerde asıl gaye Allah’ın rızasını kazanmaktır. Cennet Allah’ın, razı olduğu kullar için hazırladığı, saadet yurdudur.

Kur’an-ı Kerim’de iman edip salih amel işleyenler için cennet va’d edilmekle birlikte Allah’ın rızasının ondan daha üstün oluğunu bildiren ayet-i kerimeler vardır. Mesela şu ayetlere bakalım:

"İman edip de hicret edip, mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad edenler, Allah katında en büyük dereceye sahiptirler. İşte bunlar murada ermiş olan mutlu kullardır."

"Rabb'leri, onları kendi katından bir rahmet, bir rıza ve bir cennetle müjdeler ki, o cennette onlar için bitmez tükenmez nimetler vardır." (Tevbe, 9/21-22)

Dikkat edilirse burada sırasıyla "Allah'ın rahmeti, rızası ve cennet" nazara verilmektedir.

Yine aynı surede şöyle bildirilir:

"Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara, altlarından ırmaklar akan cennetler vaad buyurdu. Orada ebedi kalacaklardır. Hem de Adn cennetlerinde hoş meskenler vaad etmiştir. Allah'ın rızası ise hepsinden büyüktür. İşte asıl büyük kurtuluş da budur."(Tevbe, 9/72)

Burada açık bir şekilde Allah'ın rızasının daha büyük olduğu ifade edilmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...