Block title
Block content

"Kur'ân-ı Azîmüşşandır. Şu burhan-ı nâtıkın sinesine kulağını yapıştırsan işiteceksin, 'Allahü Lâ İlâhe İllâ Hû'yu tekrar ediyor. Hem gayet mükemmel semerâtıyla, meyvedar bir ağacın menba-ı hayatı olan cürsûme olmazsa veya kökü bozuksa,.." Devamıyla izah?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"ÜÇÜNCÜ BURHAN: Kur'ân-ı Azîmüşşandır. Şu burhan-ı nâtıkın sinesine kulağını yapıştırsan işiteceksin, 'Allahü Lâ İlâhe İllâ Hû'yu tekrar ediyor. Hem gayet mükemmel semerâtıyla, meyvedar bir ağacın menba-ı hayatı olan cürsûme olmazsa veya kökü bozuksa, semere vermez. Şu burhanımız dallarında meyve-i hak ve hakikat o kadar çoktur ve o kadar doğrudur ki, şüphe bırakmaz ki, cürsûmesinde olan mesele-i tevhid, hiç vehim bırakmaz derecede kuvvetli, doğru bir hak ve hakikati tazammun ediyor. Hem şu burhanın âlem-i şehadet tarafına tedellî etmiş olan ahkâma dair dalı, bütün sıdk ve hak ve hakikat olduğuna, bizzarure âlem-i gayb tarafına uzanan tevhide ve gayba dair gusn-u azamı (ağaç dalı) yine sabit hakaikle meyvedardır."(1)

Bu paragrafta ve devamında tevhidin en büyük delili ve rehberinin Kur’an olduğu ifade ediliyor.

Kur’an’ı bir ağaca benzetecek olursak, bu ağacın en mühim ve en büyük meyvesi tevhittir. Meyvenin tatlı ve hayatlı olması ise, mensubu olduğu ağacın sağlam ve sağlıklı olduğunu gösterir.

Kur’an âdeta konuşan bir deliller kümesidir. İnsanlığa hak ve hakikati gösterip ispat ediyor. Bu ispat o kadar sağlam delil ve önermelere dayanıyor ki, şüphe ve vehmin ne haddine ki ona girebilsin.

Şayet -haşa- Kur’an ağacı kurtlu ve çürük olsa, onun en büyük meyvesi olan tevhit de geçersiz ve önemsiz olurdu. Oysa Kur’an o kadar sağlıklı o kadar sağlam bir iman ağacıdır ki, bütün davası hak her kelamı ayrı bir yeşil daldır.

İnsan aklı maddi dünyanın ardında ne var ne yok bilemiyor, yani aklın ışığı kabrin kapısına kadar, ondan sonrası için karanlık. Oysa Kur’an ezelden ebede her şeyi aydınlatan ve oralardan malumat veren bir projektör gibidir.

(1) bk. Mesnevî-i Nuriye, Nokta. 

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...