Block title
Block content

"Kur'ân-ı Azîmüşşânı, Hâfız Osman hattıyla taayyün eden ve Âyet-i Müdâyene mikyas tutulan sayfaları ve Sûre-i İhlâs vahid-i kıyasî tutulan satırları muhafaza etmekle beraber,.." cümlesini devamıyla izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Kur'ân-ı Mu'cizü'l-Beyânın iki yüz aksâm-ı i'câziyesinden nakşî bir kısmını gösterecek bir tarzda, Kur'ân-ı Azîmüşşânı, Hâfız Osman hattıyla taayyün eden ve Âyet-i Müdâyene mikyas tutulan sayfaları ve Sûre-i İhlâs vahid-i kıyasî tutulan satırları muhafaza etmekle beraber, o nakş-ı i'câzı göstermek tarzında bir Kur'ân yazmaya dair mühim bir niyetimi, hizmet-i Kur'ân'daki kardeşlerimin nazarlarına arz edip meşveret etmek ve onların fikirlerini istimzaç etmek ve beni ikaz etmek için şu kısmı yazdım, onlara müracaat ediyorum. Şu Üçüncü Kısım, Dokuz Meseledir..."(1) 

Bakara suresinde geçen  ve bir sayfa büyüklüğünde olan "Müdayene Ayeti" ile İhlas ve "Kevser" gibi küçük surelerin bir satırlık ayetleri arasında, çok büyük bir fark var ve bu gibi orantısız ayetlerin normalde kafiye ve uyumu bozması gerekir. Ama Kur’an'da bu zıtlıklara rağmen mükemmel bir ahenk ve uyum oluşmuş ve görenleri hayret içinde bırakıyor.

Yani "zıtlıklar bu mükemmel özellikleri daha da görünür ve parlak hale getiriyor", denilmek isteniyor. Ayetlerin hepsi -tabiri yerinde ise- tornadan çıkmış gibi aynı boyda ve aynı büyüklükte olsa, kafiyenin değeri, suni ve önemsiz hale gelir. Halbuki Kur’an ayetlerinin kimisi bir sayfa kadar büyük iken kimisi bir satır kadar küçük ve aralarında uyumu bozacak çok zıtlıklar olmasına rağmen, uyum harika görünüyor. Bu da Kur’an’ın ayrı bir mucize ve meziyetidir, denilmek isteniyor...

Özetle, Kur’an ayetleri arasında görünen bu görsel mucize, Kur’an’ın çok mucizelerinden bir tanesidir.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup, Üçüncü Risale olan Üçüncü Kısım.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...