Block title
Block content

"Kur'an-ı Hakîm ehl-i şuura imamdır, cinn ve inse mürşiddir, ehl-i kemale rehberdir, ehl-i hakikata muallimdir." Buradaki "ehl-i şuur", "ehl-i kemal" ve "ehl-i hakikat" ifadelerini ve paragrafı açar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ehl-i şuur; Kur’an’ı dinleme, anlama ve kabul etme kabiliyetine sahip insanlar, melekler ve cinlere verilen genel bir tabirdir. Kur’an’ı kendine imam görebilmek için akıl sahibi olmak yetmiyor şuur sahibi olmak gerekiyor. Her akıl sahibi şuurlu olamıyor yani. Mesela, Aristo akıllı bir adam, ama şuur sahibi değildir.

Ehl-i kemal; iman, ibadet ve ahlakça olgunluk kazanmış insanlar ve cinleri içine alan bir tabirdir. Zaten bu olgunluğa götüren rehber de Kur’an’dır. İnsan iman, ibadet ve ahlakta ilerlemedikçe ehl-i kemal olamaz. Olsa da kemali dünyaya bakar, dünyanın fani işlerinde kısmen olur. Mesela, Edison’ın kemali bilim sahasındadır, ama iman ve ibadet noktası olmadığı için, hakiki anlamda ehl-i kemal sayılmaz.

Ehl-i hakikat; Hak ve hakikate susamış ve onu arayan sorgucu insanlar ve cinlerdir. Bu hususta Kur’an onlara muallim ve öğretmenlik yapmaktadır. Çünkü insan kendi başına ve soyut aklı ile hak ve hakikati bulamıyor, bulmaya gücü yetmiyor; mutlaka vahyin muallimliğine muhtaçtır.

Peygamberler, sıddıklar, şehitler, alimler ve salih insanlar bu üçüne de örnek gruplardır. 

* * *
Bu paragrafta;
Kur’an neden beşer kelamına benziyor, neden Allah kendi kelamı gibi hitap etmedi sorusuna cevap veriliyor.

Kur’an insanlara ve cinlere hitap ettiği için, insanların ve cinlerin seviyesine uygun bir üslup ve belagat (retorik) ile konuşması, gayet normal ve gerçekçi bir tavırdır. Şuur, kemal, hakikat ifadeleri insanlar ve cinlere ait sıfatlardır.

Yani Kur’an, şuur sahibi olan insanlara ve cinlere, şuurlarına uygun bir hitap ve anlaşılır bir hitabettir. Yine Kur’an insanları ve cinleri irşat eden bir mürşittir.

Yine Kur’an, insanların fıtratlarında potansiyel olarak bulunan kemalleri geliştirip büyüten bir kemal rehberidir. Ve yine Kur’an insanlara hakikatleri ders ve talim eden bir hakikat muallimidir. İnsanlar ve cinler hakikatleri soyut aklı ile değil, Kur’an’ın talimi ile ders alabilirler demektir.

Ayrıca Kur’an, insanlara ve cinlere ibadeti, dua etmesini, inanca dair meseleleri ve edep ve ahlak kurallarını da ders ve talim veriyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...