"Kur’ân-ı Hakîmin işârât-ı gaybiyesi ile kahraman Türk ve Arap milletleri içinde lisan-ı Türkî ve Arabî ile bu asrı kurtaracak bir mu’cize-i Kur’âniye..." Burada kastedilen mana nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Onun için, Cenâb-ı Hakka şükür, Kur’ân-ı Hakîmin işârât-ı gaybiyesi ile kahraman Türk ve Arap milletleri içinde lisan-ı Türkî ve Arabî ile bu asrı kurtaracak bir mu’cize-i Kur’âniyenin Risale-i Nur namıyla bir dersi intişara başlamış. Ve on altı sene evvel altı yüz bin adamın imanını kurtardığı gibi, şimdi milyonlardan geçtiği sabit olmuş.”(1)

Risale-i Nur'un ilk eserleri (İşaratü'l-İ’caz, Mesnev-i Nuriye gibi) Arapça olarak telif ediliyor; Sözler, Mektubat, Lem'alar, Şualar gibi sonra telif edilen eserler ise Türkçe kaleme alınmıştır. Bu yüzden Risale-i Nur'un orijinal dili Arapça ve Türkçe'dir. Şu an Risale-i Nur'un çok dillere tercüme edilmesi de ayrıca manevi bir fetihtir.

Risale-i Nur'un bu asrın gereklerine ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde Kur’an’ı tefsir etmesi ve bu yolla milyonlarca insanın imanını kurtarması, gerçekten Kur’an’ın bu asırdaki bir mucizesi gibidir.

Kur’an her asrın insanına cevap verecek ve onları mahrum etmeyecek bir zenginlikte ve kudrettedir. Risale-i Nur da bu asrın manevi bir mucizesidir. Risale-i Nur gücünü ve etkisini Kur’an'dan alıyor.

(1) bk. Emirdağ Lâhikası-II, 151. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...