Block title
Block content

"Kur’ân-ı Hakîmin kelâm-ı ezelîden gelmesi ve bütün asırlardaki bütün tabakat-ı beşere hitap etmesi hasebiyle..." Kur'an geçmiş dönemleri de kapsar mı?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kur’an, geçmiş asırlar hakkında doğru ve sağlam bilgi verme açısından geçmişi kapsamaktadır. Lakin hüküm ihdas etme noktasından geçmişe gitmek mümkün değildir.

Çünkü yeni ihdas edilen bir hukuk metni geçmişi değil şimdiki ve gelecek zamanı kapsar ve hükmü ihdas olunan tarihle başlar. Bu açıdan Kur’an indiği dönem ve sonraki dönemler açısından cari bir kitap oluyor.

Allah hazirun ile konuşurken geçmişten doğru bir şekilde bahseder, gelecek açısından da buyurucu ve emredici bir şekilde konuşur. Tabi "geçmiş" ve "gelecek" kavramları, Allah için değil muhatabı olan biz insanlar için geçerlidir.

Allah ve onun kelamı için zaman kavramı bağlayıcı olmadığından, Allah konuşurken zaman kiplerinden bağımsız olarak konuşur. Yani Allah için mazi ve müstakbel hazır zaman gibi olur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...