Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde tekrarlar bulunmaktadır, bu tekrarlar usandırmıyor, bıktırmıyor. Daha önce gönderilen semavî kitaplarda da bu tekrarlar bulunuyor muydu? Risalelerde bu konuda bilgi var mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hâlihazırdaki Tevrat ve İncil tahrif olmalarından dolayı, onlara bakıp bir hüküm vermek imkânsızdır. Bu sebepten dolayı ancak; muhtemel mânalar üstünden cevap verilebilir.

Tevrat ve İncil, makam ve derece bakımından, Kur’an gibi değildirler ve ona yetişemiyorlar. Tevrat ve İncil kendi döneminin ve şartlarının da icabı olarak, insan şivesine ve tarzına çok benziyordu. Zaten tahrif edilmesinde en mühim unsurlardan birisi de budur. Ama yine de Allah kelamı olmasından dolayı, muhtemelen tekrarlar bulunuyor ve usandırmıyordu. Zira kelam sahibi o zaman da aynı, şimdi de aynı, muhatapları da insan olunca, bazı kanun ve tarzların sabit olması ve devam etmesi gayet tabiidir.

Tekrar; tesbit ve te’kit için gerekli bir üsluptur, bu üslup insanlar arasında daima işleyen bir kanundur. Bu sebeple aynı üslup, Tevrat ve İncil’de de cari olması kuvvetle muhtemeldir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...