Block title
Block content

Kur'an-ı Kerim'de, Cenab-ı Hakk'ın zatından müfred değil de cem'i (biz) olarak bahsetmesi hakkında bilgi verir misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Öncelik olarak şunu tespit edelim, tefsir usulünde, Kur'an içinde geçen bir kelime veya cümle Kur'an’ın umum manası ve esası ile çelişiyorsa, o kelime başka manaya tevil ve tefsir olunur. Burada Kur’an içinde geçen "biz" ifadesinin başka ilahları çağrıştırması kesinlikle Kur'an’ın umum ve esasına zıt bir mana ve çağrışım olur. Bu yüzden biz ifadesinin tefsir ve tabir edilmesi zorunlu bir gerçektir.

Üstat “biz” denilmesindeki hikmetleri sıralarken, bazı fillerde "vasıtaların devreye girmesinden dolayı cem sigası kullanılıyor" denilmesi, bu hikmetlerden sadece bir tanesidir. Onun için Kur’an içinde geçen her “biz” ifadesini bu hikmete bina etmek doğru olmayabilir. 

“Biz” tabirinde sadece sebep ve vasıtaların varlığı kast edilmiyor. Bazen "biz" tabiri, insanları benlik hissinden vazgeçirmek için terbiye ve misal olsun diye ifade ediliyor. Yani azamet ve büyüklük sahibi bir Zat-ı Akdes bile biz diye hitap ediyorsa, hiç iktidar ve sermayesi olmayan insan da haddini bilsin, anlamında bir terbiye metodudur.

İbadına kullanılan cem sigası, kullar içinde bir kul anlamındadır. Biz ifadesindeki cem ile buradaki cem başkadır. Yani sebep ve vasıtalar manası buraya tatbik edilemez. Bu sebepler vasıtaları nazara alarak, biz denilmesi, biz tabirinin çok hikmet ve manalarından sadece birisidir. Bu hikmeti de bütün “biz” ifadelerine tatbik etmek doğru olmaz. Zira her kelimenin söyleniş makamı farklılık arz eder. Onun için kim demiş, kime demiş, hangi makamda demiş, prensibi ile meseleye bakmak gerekir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Allah neden "biz" ifadesini kullanıyor?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...