Kur'an-ı Kerim'de veya Peygamber Efendimizin hadislerinde Bediüzzaman Said Nursi´nin geleceği veya eserleri hakkında bilgiler var mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu gibi işaret ve beşaretler ayet ve hadislerde açık ve muhkem bir şekilde değil, yani herkesi kabule teslim edecek kadar manası açık bir şekilde değil, remzi ve işari bir şekilde geliyor. Şayet kast ettiğiniz, herkesi kabule mecbur edecek bir rivayet ise, elbette böyle bir rivayet yoktur, zaten imtihan manasına da zıttır. Ahir zaman ve Mehdi ile ilgili ayet ve hadisler, ekseri olarak umumi ve işari bir tarzda ifade ediliyor, muhkem ve manası açık bir şekilde isim ve kimlikten bahsedilmiyor.

Ama işaret ve remiz noktasından çok beşaret ve müjdeler mevcuttur. Nitekim Üstad Hazretleri bunların büyük bir kısmını Sikke-i Tasdik-i Gaybi isimli eserinde, özellikle Birinci Şua adlı risalesinde çok geniş ve tafsilatlı bir şekilde izah etmiştir.

Risale-i Nurlara işaret ve beşaret eden sadece ayet ve hadisler değil, İmam Ali (ra) ve Abdulkadir Geylani (ra) gibi manevi alemin sultanları da işaret ve beşarette bulunmuşlar. İmam Ali’nin (ra) "Ercüze" ve "Celcelutiye" namındaki eserlerinde Risale-i Nurlara ait çok işaret ve beşaretler var. İmam Ali (ra) bu iki eserini Hazreti Peygamber Efendimiz (asv)'den ders almıştır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...