Block title
Block content

Kur'an-ı Kerim'in bütün surelerinin icazını, hangi alimler kaleme almıştır? Üstat değişik ayetlerin değişik icazlarından bahsediyor, tek bir ayetin kırk çeşit icazından bahsetmiyor. Konuyu aydınlatır mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kur'an, eşsiz ve benzeri olmayan bir okyanus gibidir; hiçbir kap, onu içine tamamı ile alamaz. Bu yüzden, her kap sahibi, kendi branş ve mesleğine bakan yönünü ele alıp, onu ilan ediyor.

Kur'an, bütün İslam ilimlerin temel kaynağı olduğu için, her ilim dalı kendine bakan yönü ile Kur'an’a nazar ediyor. Bir insan ne kadar dahi de olsa, Kur'an’ın bütün vechelerini ve ince noktalarını tam anlamı ile tespit ve tayin edemez.

Her bir alim, bir ilimde ihtisas sahibi olarak, o ilim dalının konusu ile Kur'an’ın mucizevi yönlerini ispat ediyor.
Bu sebepten dolayı, bir tefsir ya da eserden, Kur'an’ın bütün haslet ve özelliklerini istemek ya da beklemek doğru olmaz.

Mesela, İmam Azam’ın fikriyatında, Kur'an’ın hukuki ve fıkhi yönü nazara verilir, Sekkaki ve Cürcani’nin eserlerinde belagat nükteleri hakimdir, Taftazani ve Fahru Razi’nin eserinde itikadi konular hakimdir, İbn-i Kesir’in tefsirinde siyer ve rivayet hakimdir vs...

Risale-i Nur ise, bu zamanda eleştiri ve tenkide uğramış ayetlerin, ince ve nurani remizlerini göstererek, kati delil ve bürhanlar ile münkirleri ilzam ediyor. Üstelik belli bir fikri guruba ya da ekole cevap vermiyor, bin küsur senelik birikmiş inkar fitnelerine cevap veriyor.

Üstat, özellikle tenkide konu olmuş ayetleri müdafaa ettiği için, belli ayetler üzerinde durmuştur. Kur'an’ı sırası ile baştan sona kadar anlatmak ve inceliklerini göstermek bu zamanda mümkün değildir.

Kur'an’ın kırk ayrı mucizesi olduğu gibi, her bir ayetinde de bu kırk mucizenin olması doğru ve hak bir manadır. Ama ayetlerin her birinde, kırk mucizeyi göstermek kolay bir şey değildir, hem zaman hem de derinlik ister. Üstat, ihtiyaca binaen bazı ayetlerde, bu mucizelerin bir çoğunu göstermiştir; ama bütününü göstermeye, ne ihtiyaç ne de zaman müsait olmadığı için, numuneler ile iktifa etmiştir.

İlgili Risaleyi okumak için tıklayınız:

Sözler, Yirmi Beşinci Söz (Mucizat-ı Kur'aniye Risalesi)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Mu'cizât-ı Kur'âniye Risalesi | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 2835 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
Yükleniyor...