Block title
Block content

Kur'an-ı Kerim'in lâfzındaki câmiiyeti, mânâsındaki câmiiyeti, ilmindeki câmiiyeti, mebâhisindeki câmiiyeti ne demektir? Bu kavramları izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Lafzındaki camiiyet: Kur’an’ın, kelime ve cümle yapısının çok geniş bir yelpazeye sahip olup insanların bütün ihtiyaçlarını karşılayacak bir genişlikte ve derinlikte olmasıdır.

Lafız ceset, mana ise içindeki ruh gibidir. Geniş mana ancak geniş bir lafız ile uyuşabilir. Lafız dar mana geniş olmaz.

Manasındaki camiiyet: Kur’an’ın, manasının çok geniş bir yelpazeye sahip olup, insanların bütün ihtiyaçlarını karşılayacak bir genişlikte ve derinlikte olmasıdır. Öyle ki altı yüz sayfalık Kur’an üzerine binlerce tefsir ve kitaplar yazılmıştır, yine de onun mana zenginliğini ve genişliğini tüketebilmiş değildirler.

İlmindeki camiiyet: Kur’an’ın, bütün ilimlerin özüne ve esasına vakıf olmasına işaret ediyor. Evet, Kur’an bütün ilimlerin temel esaslarını ifade etme ve onlara teşvik etme noktasından eşsiz ve benzersizdir. Yani öz ve esas itibari ile Kur’an bütün ilimleri ihata etmiş bir kitaptır.

Mebahisindeki camiiyet: Bu terim Kur’an’ın konu ve bahis zenginliğini ifade ediyor. Öyle ki yaş ve kuru ne varsa Kur’an bir şekilde onlara temas edip değinmiştir. Kimi konuları sarih bir şekilde ifade ederken, kimi konulara da remiz, delalet, tazammum, iltizam gibi anlatım yöntemlerle ile işaret etmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...