"Kur’ân-ı Mucizü’l-Beyan, o derece cismanî lezzetleri sarih bir surette beyan eder ki, başka tevillerle mânâ-yı zâhirîyi kabul etmemek imkân haricindedir." deccal ve mehdiye ilişkin ayetleri görmeyip, teville "şahs-ı manevi" olduklarını ifade ediyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evvela, Üstad Hazretleri mehdi ve deccalın şahıs olduğunu inkar etmiyor. Elbette mehdi ve deccal şahıstır ve ahir zamanda gelecektir. Üstad Hazretlerinin ifade ve tevil ettiği husus, mehdi ve deccalın bir akım ve şahs-ı manevinin mümessilleri olacağı hususudur. Zaten adetullaha uygun olan da budur. Yoksa bir şahsın çıkıp dünyanın şeklini ve seyrini tek başına değiştirmesi adetullah açısından mümkün ve kabil değildir. Lakin mehdi ve deccal o akımların çekirdeği ve esası olması ciheti ile harikulade bir makama sahipler. Zaten hadislerdeki tevil ve tabir isteyen incelikler de bu noktaya bakıyor.

İkincisi, Kur’an ayetlerinin yüzde doksanı muhkemdir. Yani manası zahiri ve sarihtir ki, yoruma ve içtihada açık değildirler. Hiç kimse bu ayetleri tevil ve tabir edemez. İşte cennet ve cennetteki cismani hayat böyle muhkem ayetlerle sabit olduğu için, bunlar tevil ve tabir edilemezler, edilseler küfür olur.

Bir de Kur’an ayetlerinin yüzde on oranında müteşabih kısmı vardır ki, yani manası kapalı ve yorum isteyen ayetleri vardır ki, bu ayetlerin rasih ve sağlam alimlerce tevil ve tabir edilmesi bir zaruret, bir iktizadır.

Bu usul hadislerde de caridir. Yani hadislerin de muhkem ve müteşabih olanı vardır. Özellikle mehdi ve deccal ile ilgili hadisler müteşabihtir, tevil ve tabir istiyorlar.

Üçüncüsü, Kur’an’da mehdi ve deccal ile ilgili muhkem ayetler yoktur. Kim var derse, buyursun ispat etsin. Hatta müteşabih ayetler de bulunmuyor. Sadece ayetlerin işari ve remzi manalarından tahriç yolu ile bir şeyler bulunabilir. Mehdi ve deccal kavramlarını biz hadislerde müteşabih olarak görüyoruz. Bu da ehilleri tarafından yorum ve tevil istiyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

nurcu56
Maşaallah.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...