"Kur’ân için sahibülyed, taraf-ı İlâhîdir." ne demektir? İnkarcılar için de böyle midir, onlar delil ve ispata bakmadan, Kur'an'ı Allah kelamı olarak görmüyorlardı?

Soru Detayı

Sahib-ul yed manası; malın sahibi olduğu bilinen kişiye yapılan itiraz vaki olmadan önce mal kimdeyse o Sahibul mal'dır, mal onun elinde olacak ve tüm delillerini muhalif müddei çürütebilirse o mala el uzatabilir demektir. Şimdi soru şu ki, o zaman Sahibul yed in Kuran için taraf ı ilahi olduğu ne demektir? Veya gavurlar için de Kuran için Sahibul yed yine taraf ı ilahi midir; çünkü onlar delalil i isbata bakmadan önce Kur'an'a hak üzere bakmıyorlardı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Taraflar insan ile Allah, ortada duran mal da Kur’an gibi bir harika olunca, aklı olan her insan bu malın sahibinin kimin olduğu konusunda ufak da olsa bir kanaat hasıl olur.

Allah’a ait bir şeye bir insanın sahiplik iddiasında bulunması nasıl muazzam bir fark ise, bütün kitaplardan farkı bir bakışta anlaşılabilen bir kitabın da bir insana ait olamayacağı çok aşikardır.

Mesela Mekke müşrikleri içinde Kur’an’a hayran olanlar var ve bunun taklidinin mümkün olmadığını da itiraf ediyorlar. Bu gösteriyor ki Kur’an başlı başına bir mucizedir ve bunu imansız nazarlar da görebiliyor.

"Kur’an Allah’ın bir kitabıdır." demek, Kur’an’ın diğer ve ince mucizelerini görebilmek için gereklidir. Yoksa İlahi bir kitap olduğu kabul edilmeden Kur’an mucizeleri hiç anlaşılmaz demek değildir. Şayet öyle olsa idi Mekke müşrikleri ya da objektif bir nazarla Kur’an’a teslim olanların, onun mucize bir kitap olduğuna iman ya da itiraf etmesi mümkün olmazdı.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...