Block title
Block content

"Kur'an ile kapatılmayacak derecede açılan âhiret âlemindeki saadet-i ebediyeyi kazandırmak ve vesailini elde etmek idi." cümlesini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ve Selef-i Salihîn asrında ve o zamanın çarşısında en mergub metâ, Hâlık-ı Semâvât ve Arzın marziyatlarını ve bizden arzularını, kelâmından istinbat etmek ve nur-u Nübüvvet ve Kur’ân ile kapatılmayacak derecede açılan âhiret âlemindeki saadet-i ebediyeyi kazandırmak vesâilini elde etmek idi."(1)

Kur’an, ahiret hayatının varlığını, yaratılma gerekçelerini ve buna dair delilleri öyle bir katiyetle izah ve ispat etmiş ki, artık insan aklı açısından bu hayatın kapatılması, yani inkâr edilip yok sayılması mümkün değildir.

Kur’an meydanda iken, insanlık aklı ile ideolojileri ile felsefi doktrinleri ile ahiret hayatını asla kapatamaz; yani insanlığın hayatından ve gündeminden kesinlikle söküp atamaz demektir.

İnsanlık, salt aklı ile ahiret hayatını bulup bütün gerekleri ve derinliği ile kavrayamıyor, ama Allah’ın kitabı olan Kur’an, aklın ahireti kavramasına yardım ediyor ve ahireti insanlığın önüne açılmış büyük bir necat olarak koyuyor. Yoksa salt akla göre insanlığın sonu hüsran, ölüm bir hiçliktir.

(1) bk. Sözler, Yirmi Yedinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...